Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMachník, Petrcs
dc.contributor.authorPešek, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2011-07-01T02:50:00Z
dc.date.available2011-07-01T02:50:00Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87186
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá popisem technologií AToM a VPLS. V první části je popsána technologie AToM a zařízení, které využívá pro tuto funkci. V dalším kroku je vysvětlena konfigurace MPLS jádra jako nosného protokolu pro obě technologie. Druhá část se zaměřuje na jednotlivé protokoly, které můžou být přenášeny přes MPLS jádro. Všechny protokoly jsou zde popsány, jsou zobrazeny jejich rámce, zapouzdření do MPLS a uvedeny realizace jednotlivých zapojení. Třetí část popisuje technologii VPLS, její význam a chování. Je zde uvedená základní konfigurace. Dále se práce v této části zaměřuje na návrh zapojení. Zkráceně je popsán hierarchický model, který umožňuje lépe škálovatelnost technologie.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the description of AtoM and VPLS technologies. The first part describes AtoM technology and device that are used for this function. The next step explains the configuration of MPLS core as the carrier protocol for the both technologies. The second part deals with the individual protocols that can be transported via MPLS core. This includes the description of all the protocols, their frames, encapsulation into MPLS and their suggestion of topology of network. The third part describes VPLS technology, its importance and behaviour. It also includes the initial configuration. The diploma thesis focuses here on the topology of network. Shortly it describes the hierarchical model that enables better scaling of the technology.en
dc.format.extent1273332 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVirtuální privátní LAN službacs
dc.subjectprotokol pracující se značkamics
dc.subjectpřenos přes MPLS síťcs
dc.subjectsměrovačcs
dc.subjectpřepínačcs
dc.subjectvirtuální okruhcs
dc.subjectpřipojený okruhcs
dc.subjectznačkacs
dc.subjectrelacecs
dc.subjectzdrojová IP adresacs
dc.subjectcílová IP adresacs
dc.subjectzapouzdřenícs
dc.subjecttunelcs
dc.subjectrámeccs
dc.subjectpaketcs
dc.subjectinstancecs
dc.subjectsousedcs
dc.subjectVirtual private LAN servicesen
dc.subjectMultiprotocol Label Switchingen
dc.subjectAny Transport over MPLS routeren
dc.subjectswitchen
dc.subjectvirtual circuiten
dc.subjectattachment circuiten
dc.subjectlabelen
dc.subjectsessionen
dc.subjectsource IP addressen
dc.subjectdestination IP addressen
dc.subjectencapsulationen
dc.subjecttunnelen
dc.subjectframeen
dc.subjectpacketen
dc.subjectinstanceen
dc.subjectneighboren
dc.titleTechnologie AToMcs
dc.title.alternativeAToM Technologyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTomala, Karelcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPES091_FEI_N2647_2601T013_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam