Technologie AToM

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87186

Show simple item record


dc.contributor.advisor Machník, Petr cs
dc.contributor.author Pešek, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T02:50:00Z
dc.date.available 2011-07-01T02:50:00Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87186
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá popisem technologií AToM a VPLS. V první části je popsána technologie AToM a zařízení, které využívá pro tuto funkci. V dalším kroku je vysvětlena konfigurace MPLS jádra jako nosného protokolu pro obě technologie. Druhá část se zaměřuje na jednotlivé protokoly, které můžou být přenášeny přes MPLS jádro. Všechny protokoly jsou zde popsány, jsou zobrazeny jejich rámce, zapouzdření do MPLS a uvedeny realizace jednotlivých zapojení. Třetí část popisuje technologii VPLS, její význam a chování. Je zde uvedená základní konfigurace. Dále se práce v této části zaměřuje na návrh zapojení. Zkráceně je popsán hierarchický model, který umožňuje lépe škálovatelnost technologie. cs
dc.description.abstract This diploma thesis focuses on the description of AtoM and VPLS technologies. The first part describes AtoM technology and device that are used for this function. The next step explains the configuration of MPLS core as the carrier protocol for the both technologies. The second part deals with the individual protocols that can be transported via MPLS core. This includes the description of all the protocols, their frames, encapsulation into MPLS and their suggestion of topology of network. The third part describes VPLS technology, its importance and behaviour. It also includes the initial configuration. The diploma thesis focuses here on the topology of network. Shortly it describes the hierarchical model that enables better scaling of the technology. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1273332 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Virtuální privátní LAN služba cs
dc.subject protokol pracující se značkami cs
dc.subject přenos přes MPLS síť cs
dc.subject směrovač cs
dc.subject přepínač cs
dc.subject virtuální okruh cs
dc.subject připojený okruh cs
dc.subject značka cs
dc.subject relace cs
dc.subject zdrojová IP adresa cs
dc.subject cílová IP adresa cs
dc.subject zapouzdření cs
dc.subject tunel cs
dc.subject rámec cs
dc.subject paket cs
dc.subject instance cs
dc.subject soused cs
dc.subject Virtual private LAN services en
dc.subject Multiprotocol Label Switching en
dc.subject Any Transport over MPLS router en
dc.subject switch en
dc.subject virtual circuit en
dc.subject attachment circuit en
dc.subject label en
dc.subject session en
dc.subject source IP address en
dc.subject destination IP address en
dc.subject encapsulation en
dc.subject tunnel en
dc.subject frame en
dc.subject packet en
dc.subject instance en
dc.subject neighbor en
dc.title Technologie AToM cs
dc.title.alternative AToM Technology en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Tomala, Karel cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 440 - Katedra telekomunikační techniky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Telekomunikační technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis PES091_FEI_N2647_2601T013_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PES091_FEI_N2647_2601T013_2011.pdf 1.214Mb PDF View/Open
PES091_FEI_N2647_2601T013_2011_zadani.pdf 290.0Kb PDF View/Open
PES091_FEI_N2647_2601T013_2011_priloha.pdf 393.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics