Show simple item record

dc.contributor.advisorVala, Davidcs
dc.contributor.authorOtáhalová, Terezacs
dc.date.accessioned2011-07-01T03:01:10Z
dc.date.available2011-07-01T03:01:10Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87208
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh prototypu vestavěného senzorového systému pro sběr a vyhodnocení biomedicínských dat. Má za úkol seznámit s problematikou měření životních funkcí a zpracovaní dat v reálném čase a návrh mobilního vestavěného systému pro měření biometrických dat. Hlavním cílem diplomové práce je realizace prototypu senzorového systému. Údaje snímané z těla měřené osoby jsou shromažďována v senzorové síti. Získaná data jsou přenášena přes komunikační rozhraní. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce seznamuje s obecným úvodem do měření životních funkcí a teorie zpracování signálu. Dále se zabývá nejčastěji monitorovanými životními funkcemi, uvádí jejich přehled a fyziologický základ popsaných diagnostických metod používaných pro jejich snímání. Druhá část popisuje návrh zařízení a jeho praktickou realizaci.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the design of an embedded sensor system prototype for the collection and evaluation of biomedical data. Its purpose is to present the theme of vital signs measurements and real-time data processing and the proposal of mobile embedded system for biometric data measurement. The main aim of this master thesis is the realization of a sensor system prototype. Captured data from the measured person are transmitted into the host system in real time, where they are processed, evaluated and archived. Bluetooth technology is used to transfer data from the nearest host system. The thesis is divided into two sections. The first section presents a general introduction to the measurement of the vital functions and the subsequent processing of biometric signals. It also deals with the most frequently monitored life functions, provides their overview and the physiological basis of diagnostic methods used in order to capture them. The second section describes the equipment design and its practical implementation.en
dc.format.extent4400996 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBiosenzor, senzorový systém, biotelemetrie.cs
dc.subjectBiosensors, sensor system, biotelemetry, electrocardiography.en
dc.titleVestavěný senzorový systém pro sběr a vyhodnocování biomedicínských dat v reálném časecs
dc.title.alternativeEmbedded Sensors System for Real Time Biomedical Data Acquisition and Analysisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKocián, Jiřícs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra měřicí a řídicí technikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisOTA039_FEI_N2649_2601T004_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record