Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHájovský, Radovancs
dc.contributor.authorStařík, Martincs
dc.date.accessioned2011-07-01T03:28:33Z
dc.date.available2011-07-01T03:28:33Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87262
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractZadáním diplomové práce je využití univerzálního dataloggeru pro měření fyzikálních veličin s bezdrátovým přenosem dat. Datalogger je umístěn v měřicí stanici sestrojené podle návrhu zpracovaného v části diplomové práce Ing. Jiřího Žáčka z roku 2008 „Návrh a realizace autonomní stanice pro měření a archivaci dat“. Původní program měřicí stanice byl touto diplomovou prací rozšířen o řízení měřicí stanice a archivaci dat pomoci GSM brány. Zdrojový kód je doplněn o dvě části - bezdrátovou komunikaci a archivaci dat. Bezdrátová komunikace je zajištěna GSM bránou GSM2-01, archivace dat je zajištěna uložením do paměťové karty. Aktuální naměřená data jsou pomocí příkazu prostřednictvím SMS zprávy přenesena do terminálu k dalšímu zpracování a zároveň archivována v paměti PLC. Vizualizace přijatých dat je zpracována v programovacím jazyku C#.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the use of a universal datalogger for the measurement of physical quantities with a wireless data transfer. The datalogger is set in a measuring station constructed on the basis of a design that can be found in one part of Ing. Jiri Zacek's diploma thesis called "The Design and Realization of an Autonomic System for Measuring and Data Storing". This thesis had extended the original program of the measuring station to the control of the measuring station and data storing using the GSM gateway. Two parts had been added to the source code - wireless communication and data storing. The wireless communication is provided by the GSM gateway GSM2-01, where data storing is ensured by means of saving on a memory card. With the help of a command by way of a text message, current measured data are transferred to the terminal for further processing and also archived in the PLC memory. The visualization of the received data is processed in C #.en
dc.format.extent4067266 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectArchivcs
dc.subjectArchivacecs
dc.subjectAutonomní režimcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectCP-1004cs
dc.subjectDatacs
dc.subjectDataloggercs
dc.subjectEthernetcs
dc.subjectFOXTROTcs
dc.subjectGSM Modulcs
dc.subjectKonfiguracecs
dc.subjectMěřenícs
dc.subjectMěřicí stanicecs
dc.subjectMosaiccs
dc.subjectProgramovatelný automatcs
dc.subjectTecocs
dc.subjectTECOMATcs
dc.subjectVizualizacecs
dc.subjectArchivesen
dc.subjectArchivingen
dc.subjectAutonomous Modeen
dc.subjectC#en
dc.subjectCP-1004en
dc.subjectDataen
dc.subjectDataloggeren
dc.subjectEtherneten
dc.subjectFOXTROTen
dc.subjectGSM Modulen
dc.subjectConfigurationen
dc.subjectMeasurementen
dc.subjectMeasure stationen
dc.subjectMosaicen
dc.subjectProgrammable Logic Controlleren
dc.subjectTecoen
dc.subjectTECOMATen
dc.subjectVisualizationen
dc.titleUniverzální datalogger pro měření fyzikálních veličin s bezdrátovým přenosem datcs
dc.title.alternativeUniversal Datalogger for Physical Quantities Measurement Including Data Wireless Transferen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRehberger, Ivocs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra měřicí a řídicí technikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTA531_FEI_N2649_2601T004_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam