Univerzální datalogger pro měření fyzikálních veličin s bezdrátovým přenosem dat

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87262

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hájovský, Radovan cs
dc.contributor.author Stařík, Martin cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T03:28:33Z
dc.date.available 2011-07-01T03:28:33Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87262
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Zadáním diplomové práce je využití univerzálního dataloggeru pro měření fyzikálních veličin s bezdrátovým přenosem dat. Datalogger je umístěn v měřicí stanici sestrojené podle návrhu zpracovaného v části diplomové práce Ing. Jiřího Žáčka z roku 2008 „Návrh a realizace autonomní stanice pro měření a archivaci dat“. Původní program měřicí stanice byl touto diplomovou prací rozšířen o řízení měřicí stanice a archivaci dat pomoci GSM brány. Zdrojový kód je doplněn o dvě části - bezdrátovou komunikaci a archivaci dat. Bezdrátová komunikace je zajištěna GSM bránou GSM2-01, archivace dat je zajištěna uložením do paměťové karty. Aktuální naměřená data jsou pomocí příkazu prostřednictvím SMS zprávy přenesena do terminálu k dalšímu zpracování a zároveň archivována v paměti PLC. Vizualizace přijatých dat je zpracována v programovacím jazyku C#. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is the use of a universal datalogger for the measurement of physical quantities with a wireless data transfer. The datalogger is set in a measuring station constructed on the basis of a design that can be found in one part of Ing. Jiri Zacek's diploma thesis called "The Design and Realization of an Autonomic System for Measuring and Data Storing". This thesis had extended the original program of the measuring station to the control of the measuring station and data storing using the GSM gateway. Two parts had been added to the source code - wireless communication and data storing. The wireless communication is provided by the GSM gateway GSM2-01, where data storing is ensured by means of saving on a memory card. With the help of a command by way of a text message, current measured data are transferred to the terminal for further processing and also archived in the PLC memory. The visualization of the received data is processed in C #. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4067266 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Archiv cs
dc.subject Archivace cs
dc.subject Autonomní režim cs
dc.subject C# cs
dc.subject CP-1004 cs
dc.subject Data cs
dc.subject Datalogger cs
dc.subject Ethernet cs
dc.subject FOXTROT cs
dc.subject GSM Modul cs
dc.subject Konfigurace cs
dc.subject Měření cs
dc.subject Měřicí stanice cs
dc.subject Mosaic cs
dc.subject Programovatelný automat cs
dc.subject Teco cs
dc.subject TECOMAT cs
dc.subject Vizualizace cs
dc.subject Archives en
dc.subject Archiving en
dc.subject Autonomous Mode en
dc.subject C# en
dc.subject CP-1004 en
dc.subject Data en
dc.subject Datalogger en
dc.subject Ethernet en
dc.subject FOXTROT en
dc.subject GSM Modul en
dc.subject Configuration en
dc.subject Measurement en
dc.subject Measure station en
dc.subject Mosaic en
dc.subject Programmable Logic Controller en
dc.subject Teco en
dc.subject TECOMAT en
dc.subject Visualization en
dc.title Univerzální datalogger pro měření fyzikálních veličin s bezdrátovým přenosem dat cs
dc.title.alternative Universal Datalogger for Physical Quantities Measurement Including Data Wireless Transfer en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Rehberger, Ivo cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 450 - Katedra měřicí a řídicí techniky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Měřicí a řídicí technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis STA531_FEI_N2649_2601T004_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STA531_FEI_N2649_2601T004_2011.pdf 3.878Mb PDF View/Open
STA531_FEI_N2649_2601T004_2011_zadani.PDF 394.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics