Dílčí rekonstrukce rozvodny vn/nn.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87279

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bernat, Petr cs
dc.contributor.author Janečka, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T03:37:10Z
dc.date.available 2011-07-01T03:37:10Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87279
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na dílčí rekonstrukci rozvodny. V předložené práci se zpočátku zabývám popisem rozvodny, respektive části vysokého a nízkého napětí. Součástí je rovněž popis kompenzace a ovládání. Dále se věnuji realizaci návrhu rekonstrukce. V další části práce se zaměřuji na průzkum trhu s potřebným materiálem. Jedná se o volbu vypínače a návazných komponentů, s následným výběrem vhodného dodavatele. Nezbytnou součástí práce je zjednodušená projektová dokumentace, obsahující výkres konstrukce rozvaděče a také obvodová schémata. Projektovou dokumentaci předkládám v příloze. cs
dc.description.abstract The bachelor´s work is focused on the partial reconstruction of the substation. In the present work was initially concerned with the description of the substation or the high and low voltage. Also includes a description of compensation and control. Further, I implement reconstruction projects. In the next section I focus on market research with the required material. This is a selection switch and related components, with subsequent selection of suitable suppliers.An essential part of the work is simplified project documentation, including drawings and construction distributor circuit diagrams. Project documentation put forward in the Annex. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2242125 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject rozvodna cs
dc.subject kompenzace cs
dc.subject rekonstrukce cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject substation en
dc.subject compensation en
dc.subject reconstruction en
dc.subject Market Research en
dc.title Dílčí rekonstrukce rozvodny vn/nn. cs
dc.title.alternative HV/LV distribution point partial reconstruction. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Doležal, Radek cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 410 - Katedra elektroenergetiky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis JAW255_FEI_B2649_3907R001_2011 cs

Files in this item

Files Size Format View
JAW255_FEI_B2649_3907R001_2011.pdf 2.138Mb PDF View/Open
JAW255_FEI_B2649_3907R001_2011_zadani.pdf 321.0Kb PDF View/Open
JAW255_FEI_B2649_3907R001_2011_priloha.pdf 341.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics