Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBernat, Petrcs
dc.contributor.authorJanečka, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2011-07-01T03:37:10Z
dc.date.available2011-07-01T03:37:10Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87279
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na dílčí rekonstrukci rozvodny. V předložené práci se zpočátku zabývám popisem rozvodny, respektive části vysokého a nízkého napětí. Součástí je rovněž popis kompenzace a ovládání. Dále se věnuji realizaci návrhu rekonstrukce. V další části práce se zaměřuji na průzkum trhu s potřebným materiálem. Jedná se o volbu vypínače a návazných komponentů, s následným výběrem vhodného dodavatele. Nezbytnou součástí práce je zjednodušená projektová dokumentace, obsahující výkres konstrukce rozvaděče a také obvodová schémata. Projektovou dokumentaci předkládám v příloze.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s work is focused on the partial reconstruction of the substation. In the present work was initially concerned with the description of the substation or the high and low voltage. Also includes a description of compensation and control. Further, I implement reconstruction projects. In the next section I focus on market research with the required material. This is a selection switch and related components, with subsequent selection of suitable suppliers.An essential part of the work is simplified project documentation, including drawings and construction distributor circuit diagrams. Project documentation put forward in the Annex.en
dc.format.extent2242125 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrozvodnacs
dc.subjectkompenzacecs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectprůzkum trhucs
dc.subjectsubstationen
dc.subjectcompensationen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectMarket Researchen
dc.titleDílčí rekonstrukce rozvodny vn/nn.cs
dc.title.alternativeHV/LV distribution point partial reconstruction.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDoležal, Radekcs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisJAW255_FEI_B2649_3907R001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam