Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJahoda, Pavelcs
dc.contributor.authorJaškovský, Petrcs
dc.date.accessioned2011-07-01T04:01:31Z
dc.date.available2011-07-01T04:01:31Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87327
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se věnuji zpracování softwarové databáze a vytvoření programu pro její statistické zpracování. Pro implementaci programu jsem využil moderní skriptovací programovací jazyk Python 2.6. Program umožňuje načtení databáze ze souboru *.xls. Pro zjištění enviromentálních vlivů výskytu onemocnění využívám grafické porovnání relativních četností, chi-kvadrát test, chi-kvadrá test kontingenční tabulky, test homogenity, mapu pacientů na serveru GoogleMaps.cs
dc.description.abstractMy bachelor thesis is devoded to process software database and creating a program for its statistical evaluation. Modern scripting programming language Python 2.6 is used for implementation of the program. Application allows importing *.xls database. For determining the enviromental influences occurence of the sickness the graphical confront of relative frequency, chi-square test, chi-square test pivot table, test of homogenity and GoogleMaps server with pacients map are used.en
dc.format.extent3323851 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectStatistické zpracování, Python, relativní četnost, chi-kvadrát test, Googlemapscs
dc.subjectStatistical evaluation, Python, relative frequency, chi-square test, Googlemapsen
dc.titleZpracování softwarové databáze identifikačních údajů pacientů s maligními mozkovými nádory pro zjištění environmentálních vlivů na výskyt onemocnění v Moravskoslezském krajics
dc.title.alternativeSoftware application of statistical tests for identification of parameters differentiating two samplesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLitschmannová, Martinacs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisJAS165_FEI_B2647_1103R031_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam