Mobilní přístroj pro zobrazení EKG signálu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87421

Show simple item record


dc.contributor.advisor Slanina, Zdeněk cs
dc.contributor.author Drábek, Petr cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T04:49:12Z
dc.date.available 2011-07-01T04:49:12Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87421
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Měření EKG, nebo-li měření elektrické aktivity srdce je v dnešní medicíně jedno z nejčastěji skloňovaných pojmů. Měření EKG je základní vyšetřovací metoda v kardiografii, je vyžadována jak při složitých operacích, přes sledování hospitalizovaných pacientů až po měření jednotlivců při určování diagnózy. Z EKG lze vyhodnotit správnou činnost srdce, tepovou frekvenci, ale co je nejdůležitější, že z křivky lze poznat poruchy srdečního rytmu, tzv. srdeční arytmie, o kterých člověk postižený touto nemocí nemusí vědět. Cílem této bakalářské práce je realizace mobilního zařízení, které je schopné nejen měřit a zobrazovat EKG na vlastním displeji, ale i umožnit další analýzu naměřených dat pomocí PC. Rozhodujícím kritériem je co největší spolehlivost, kvalita a nedílnou součástí při vyhodnocení jsou samozřejmě i vstupní náklady na výrobu. Po zhodnocení všech těchto parametrů se nabízí řešení pomocí mikrokontroleru ATmega16, grafického displeje s rozlišením 128x64 a integrovaného převodníku ADS 1198, který je určen přímo pro měření EKG a EEG. cs
dc.description.abstract The measurement of ECG, or the measurement of the electrical activity of the heart, is in modern medicine one of the most often mentioned concepts. The measurement of ECG is the basic investigative method in cardiography, and is required in cases such as before complex surgeries, or while monitoring hospitalized patients up to the measurement of individuals before the determination of a diagnosis. From the ECG, it is possible to analyze the regular activity of the heart, pulse rate, but most importantly, from the curve it is possible to recognize irregularities in heart beats, so-called cardiac arrhthymia, about which a person afflicted with this illness may not even know. The goal of this bachelor’s thesis is the implementation of a mobile appliance which is capable not only of measuring and displaying the ECG on its own screen, but also of making possible further analysis of measurement data with the help of a PC. Above all, dependability, quality, and the lowest cost possible serve as the decisive criteria. Following analysis of all of these variables, the use of a microcontroller ATmega16, a graphic display with a resolution of 128x64 and an integrated converter ADS 1198 are suggested as solutions, which is intended directly for the measurement of ECG. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2778730 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject EKG cs
dc.subject mikrokontrolér cs
dc.subject ASD1298 cs
dc.subject ATmega16 cs
dc.subject ATmega128 cs
dc.subject měření cs
dc.subject analýza cs
dc.subject ECG en
dc.subject microcontroller en
dc.subject ADS1298 en
dc.subject ATmega16 en
dc.subject ATmega128 en
dc.subject measurement en
dc.subject analysis en
dc.title Mobilní přístroj pro zobrazení EKG signálu cs
dc.title.alternative Mobile ECG Signal Viewer en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kocián, Jiří cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 450 - Katedra měřicí a řídicí techniky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Měřicí a řídicí technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis DRA221_FEI_B2649_2601R004_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DRA221_FEI_B2649_2601R004_2011.pdf 2.650Mb PDF View/Open
DRA221_FEI_B2649_2601R004_2011_zadani.pdf 538.1Kb PDF View/Open
DRA221_FEI_B2649_2601R004_2011_priloha.pdf 783.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics