Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSlanina, Zdeněkcs
dc.contributor.authorDrábek, Petrcs
dc.date.accessioned2011-07-01T04:49:12Z
dc.date.available2011-07-01T04:49:12Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87421
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractMěření EKG, nebo-li měření elektrické aktivity srdce je v dnešní medicíně jedno z nejčastěji skloňovaných pojmů. Měření EKG je základní vyšetřovací metoda v kardiografii, je vyžadována jak při složitých operacích, přes sledování hospitalizovaných pacientů až po měření jednotlivců při určování diagnózy. Z EKG lze vyhodnotit správnou činnost srdce, tepovou frekvenci, ale co je nejdůležitější, že z křivky lze poznat poruchy srdečního rytmu, tzv. srdeční arytmie, o kterých člověk postižený touto nemocí nemusí vědět. Cílem této bakalářské práce je realizace mobilního zařízení, které je schopné nejen měřit a zobrazovat EKG na vlastním displeji, ale i umožnit další analýzu naměřených dat pomocí PC. Rozhodujícím kritériem je co největší spolehlivost, kvalita a nedílnou součástí při vyhodnocení jsou samozřejmě i vstupní náklady na výrobu. Po zhodnocení všech těchto parametrů se nabízí řešení pomocí mikrokontroleru ATmega16, grafického displeje s rozlišením 128x64 a integrovaného převodníku ADS 1198, který je určen přímo pro měření EKG a EEG.cs
dc.description.abstractThe measurement of ECG, or the measurement of the electrical activity of the heart, is in modern medicine one of the most often mentioned concepts. The measurement of ECG is the basic investigative method in cardiography, and is required in cases such as before complex surgeries, or while monitoring hospitalized patients up to the measurement of individuals before the determination of a diagnosis. From the ECG, it is possible to analyze the regular activity of the heart, pulse rate, but most importantly, from the curve it is possible to recognize irregularities in heart beats, so-called cardiac arrhthymia, about which a person afflicted with this illness may not even know. The goal of this bachelor’s thesis is the implementation of a mobile appliance which is capable not only of measuring and displaying the ECG on its own screen, but also of making possible further analysis of measurement data with the help of a PC. Above all, dependability, quality, and the lowest cost possible serve as the decisive criteria. Following analysis of all of these variables, the use of a microcontroller ATmega16, a graphic display with a resolution of 128x64 and an integrated converter ADS 1198 are suggested as solutions, which is intended directly for the measurement of ECG.en
dc.format.extent2778730 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectASD1298cs
dc.subjectATmega16cs
dc.subjectATmega128cs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectECGen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectADS1298en
dc.subjectATmega16en
dc.subjectATmega128en
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectanalysisen
dc.titleMobilní přístroj pro zobrazení EKG signálucs
dc.title.alternativeMobile ECG Signal Vieweren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKocián, Jiřícs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra měřicí a řídicí technikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisDRA221_FEI_B2649_2601R004_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam