Show simple item record

dc.contributor.advisorLátal, Jancs
dc.contributor.authorPobořil, Radekcs
dc.date.accessioned2011-07-01T04:55:18Z
dc.date.available2011-07-01T04:55:18Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87433
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této práce je přiblížit problematiku flexibilních optických přístupových sítí, především pak hybridních topologií WDM/TDM a poukázat na jejich výhody a budoucnosti-odolnost. Práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou rozebírány základy týkající se pasivních optických sítí (PON) a komponent použitých v topologii. Práce se dělí na tři hlavní části vyplývající ze zadání. První z nich je samotný popis technologií WDM a TDM, jejich kombinace a komponent, které jsou při realizacích optických tras využívány. Tato část je popsána v kapitolách 1, 2, 3 a 4. Druhá část, která je zaměřena na simulaci topologie v programu Optiwave 9, je nastíněna v kapitole 5. Zde se uvádí odůvodnění použití jednotlivých součástek, celkové nastavení topologie a problémy, které mohou vzniknout při simulaci, a jejich případná řešení. Se simulací je úzce spjata následující kapitola 6 popisující parametry naměřené na topologii. Zde jsou rozebrány výkony, útlumy a další parametry, které ovlivňují a určují kvalitu přenosu signálu. V poslední části práce byly vytvořeny animace popisující základní funkci již dříve zmíněných WDM, TDM a WDM/TDM PON sítí.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to describe the issue of flexible optical access networks, particularly the hybrid topologies WDM/TDM and to point out their advantages and future proof. The study explains the basics regarding passive optical networks and components used in the topology, and is divided into 3 main parts resulting from the task. The first part, comprising chapters 1, 2, 3 and 4, presents the technologies WDM and TDM, their combinations and components used for fibre lines. The second part, focused on simulation of the topology in Optiwave 9, is adumbrated in chapters 5 and 6. The former indicates a justification for usage of particular components and describes total topology configuration, eventual problems arisen during the simulation and their eventual solutions. The latter shows parameters measured in the topology, and analyses performances, power losses and other parameters influencing and determining the quality of the signal transmission. The third and at the same time the last part of the thesis consists of animations illustrating basic functions of WDT, TDM and WDM/TDM networks.en
dc.format.extent3795255 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectHybridní PON síť, PON, WDM, TDM, WDM/TDM, časový multiplex, vlnový multiplex, Fabry-perot laser, AWG, návrh topologie, pasivní optická síť.cs
dc.subjectHybrid PON network, PON, WDM, TDM, WDM/TDM, time division multiplex, wavelength division multiplex, Fabry-perot laser, AWG, topology design, passive optical network.en
dc.titleSimulace flexibilní optické přístupové sítěcs
dc.title.alternativeSimulation of Flexible Optical Access Networken
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeReichert, Pavelcs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchMobilní technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPOB031_FEI_B2647_2612R059_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record