Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLukáš, Daliborcs
dc.contributor.authorUrban, Miroslavcs
dc.date.accessioned2011-07-01T05:13:34Z
dc.date.available2011-07-01T05:13:34Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87469
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractÚčelem této bakalářské práce je vytvořit software s přívětivým grafickým rozhraním (GUI), který zobrazuje prostorová pole. Tyto 3D pole jsou zadány konstantními funkcemi nad danou diskretizací do čtyřstěnů. Pole vizualizujeme v řezech čtyřstěnů danou rovinou. Barvy řezů odpovídají funkci. Výsledná obarvená mapa n řezů je vizualizace prostorové diskretizace.cs
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to develop software with a friendly graphical user interface (GUI), which displays three dimensional fields. These 3D fields are specified by constant functions over the discretization into tetrahedra. The field is displayed in cuts of tetrahedra and a given plane. Colors of cuts correspond to the function. The final colored map of n cuts is visualization of the three dimensional discretization.en
dc.format.extent1475415 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdiskretizace, GUI (grafické uživatelské rozhraní)cs
dc.subjectDiscretization, GUI (graphical user interface)en
dc.titleVizualizace diskretizovaných polí ve 3 dimenzíchcs
dc.title.alternativeVisualisation of Discretized Fields over Tetrahedraen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePospíšil, Lukášcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisURB336_FEI_B2647_1103R031_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam