Individual Professional Practice in the Company

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87531

Show simple item record


dc.contributor.author Järvenpää, Annina Helene cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T05:45:01Z
dc.date.available 2011-07-01T05:45:01Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87531
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract In this thesis is a description of Team Foundation Server 2010 in general, installing and configuring Team Foundation Server 2010 and customizing its components. During the project I used several Microsoft tools that I have shortly described on the thesis. Main focus is on Visual Studio work item management. During the project I created work items to investigate Excel Reporting in TFS 2010 and also programmed a custom control for work item Risk. As results of this project me with my collegue Roni Hirsmäki gained and documented a lot of information about Team Foundation Server 2010. The results will be used on further research of the functionalities. en
dc.description.abstract V této práci je popis Team Foundation Server 2010 obecně, instalaci a konfiguraci Team Foundation Server 2010 a přizpůsobení jeho součástí. V průběhu projektu jsem použil několik nástrojů společnosti Microsoft, který jsem krátce popsal na práci. Soustředí se hlavně na Visual Studio položka práci managementu. V průběhu projektu jsem vytvořil pracovní položky, aby prošetřila Excel Vykazování v TFS 2010 a také naprogramovat vlastní ovládací prvek pro posuzování rizik pracovní položku. Jelikož výsledky tohoto projektu mi s mým kolegou Roni Hirsmäki získal a zdokumentované spoustu informací o Team Foundation Server 2010. Výsledky budou použity na další výzkum funkcí. cs
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 491342 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject custom control, SharePoint Server, Team Foundation Server, TFS 2010, TFS installation, work item tracking en
dc.subject Vlastní ovládací prvek, SharePoint Server, Team Foundation Server, TFS 2010, TFS instalace, sledování pracovních položek cs
dc.title Individual Professional Practice in the Company en
dc.title.alternative Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.contributor.consultant Pacek, Alexandr cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis JAR0037_FEI_B2647_2612R025_2011 cs

Files in this item

Files Size Format View
JAR0037_FEI_B2647_2612R025_2011.pdf 479.8Kb PDF View/Open
JAR0037_FEI_B2647_2612R025_2011_zadani.pdf 306.0Kb PDF View/Open
JAR0037_FEI_B2647_2612R025_2011_priloha.zip 1.322Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics