Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDrápala, Jaromírcs
dc.contributor.authorMarin, Radovancs
dc.date.accessioned2011-07-01T06:23:03Z
dc.date.available2011-07-01T06:23:03Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87606
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractNáplní této diplomové práce bylo zjistit příčiny tvorby černých povlaků a puchýřků na povrchu vybraných pájených hliníkových bloků, dodané ke zkušebním testům v rámci hledání finančních úspor. Bylo poptáno několik dodavatelů, z nichž jeden nabízel výhodnou cenu a dle poskytnutých analýz i odpovídající kvalitu, která byla plně v souladu s normou Al EN AW 6082. Měření pomocí barevné metalografie s leptáním a EDX analýzou byla provedena ve spolupráci s týmem pana Prof. Ing. Vlastimila Vodárka, CSc. na Vysoké škole Báňské Technické Univerzitě v Ostravě.cs
dc.description.abstractThis Thesis is focused on reasons of blackcoating and blistering formation on surface of soldered aluminium blocks which have been delivered as samples for testing for cost saving gaining. In this case have asked some suppliers and one of them offered convenient price with appropriate quality regarding quality standard Al EN AW 6082. The analysis of the blocks has been realized by Coloured Metallography and EDX analysis along with Prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. team on Technical University of Ostrava.en
dc.format.extent13223241 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPájení, hliník, slitina 6082, intermetalické fáze, analýza, mikrostruktura, EDX analýza, OES analýza, povrchové defekty, strukturní defekty, puchýřky.cs
dc.subjectSoldering, aluminum, alloy 6082, intermetallic phase, analysis, microstructure, x-ray analysis (EDX), OES analysis, surface deffects, structural deffects, blistering.en
dc.titlePájení hliníkových slitin pro automobilový průmyslcs
dc.title.alternativeSoldering of aluminum alloys in automotive industryen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLosertová, Monikacs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklacecs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchNeželezné kovy a speciální slitinycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMAR846_FMMI_N3923_3911T029_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam