Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorBeinhauerová, Evacs
dc.date.accessioned2011-07-01T07:29:57Z
dc.date.available2011-07-01T07:29:57Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87738
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývá identifikací puvodu znecištení na vybraných stanicích imisního monitoringu pomocí receptorového modelování. Teoretická cást je zamerena na výber a popis metod receptorového modelování. Experimentální cást pak na aplikaci metody PCA a PMF na stanice imisního monitoringu v Ostrave Bartovicích a Mariánských Horách. Na stanici Ostrava – Bartovice, bylo zjišteno 5 faktoru, tedy skupin zdroju: ocelárna, technologie primární metalurgie, koksárenské technologie, doprava a sekundární znecištení z dopravy. Na stanici Ostrava – Mariánské Hory byly identifikovány 4 faktory: ocelárna, nespecifikovaný prumyslový zdroj, lokální topenište a doprava. Výsledky receptorového modelování byly srovnány s dostupnými studiemi. V záveru práce jsou rovnež uvedena doporucení týkající se rozšírení imisního monitoringu, která by usnadnila interpretaci výsledku a identifikaci jednotlivých skupin zdroju v rámci použitých metod.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the identification of pollution sources by analysis of pollution monitoring on selected stations by receptor modeling. The theoretical part focuses on the selection and characterization of receptor modeling techniques. The experimental part of the application of PCA and PMF methods for air pollution monitoring stations in Ostrava Bartovice and Marianske Hory. Five source factors was found at Ostrava – Bartovice pollution monitoring: steel plant, metallurgical sintering plant, ore processing, coking technology, road traffic and dust resuspension as secondary pollution from road trafic. At Ostrava - Marianske Hory four source factors were identified: steel plant, unspecified industrial source, loacal heating and road transport. Results of receptor modeling were compared with the available studies. The conclusion also presents recommendations concerning the extension of air quality monitoring, which would facilitate interpretation of results and identification of pollution sources in the methods used.en
dc.format.extent4049361 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectovzduší, zdroj znecištení, receptorové modelování, PCA, PMFcs
dc.subjectair, pollution source, receptor modeling, PCA, PMFen
dc.titleIdentifikace původu znečištění analýzou imisního monitoringucs
dc.title.alternativeIdentification of pollution sources by analysis of pollution monitoringen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálucs
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické a fyzikální metody zkoušení materiálucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBEI014_FMMI_N3909_3911T008_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam