Identifikace původu znečištění analýzou imisního monitoringu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87738

Show simple item record


dc.contributor.author Beinhauerová, Eva cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T07:29:57Z
dc.date.available 2011-07-01T07:29:57Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87738
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá identifikací puvodu znecištení na vybraných stanicích imisního monitoringu pomocí receptorového modelování. Teoretická cást je zamerena na výber a popis metod receptorového modelování. Experimentální cást pak na aplikaci metody PCA a PMF na stanice imisního monitoringu v Ostrave Bartovicích a Mariánských Horách. Na stanici Ostrava – Bartovice, bylo zjišteno 5 faktoru, tedy skupin zdroju: ocelárna, technologie primární metalurgie, koksárenské technologie, doprava a sekundární znecištení z dopravy. Na stanici Ostrava – Mariánské Hory byly identifikovány 4 faktory: ocelárna, nespecifikovaný prumyslový zdroj, lokální topenište a doprava. Výsledky receptorového modelování byly srovnány s dostupnými studiemi. V záveru práce jsou rovnež uvedena doporucení týkající se rozšírení imisního monitoringu, která by usnadnila interpretaci výsledku a identifikaci jednotlivých skupin zdroju v rámci použitých metod. cs
dc.description.abstract The thesis deals with the identification of pollution sources by analysis of pollution monitoring on selected stations by receptor modeling. The theoretical part focuses on the selection and characterization of receptor modeling techniques. The experimental part of the application of PCA and PMF methods for air pollution monitoring stations in Ostrava Bartovice and Marianske Hory. Five source factors was found at Ostrava – Bartovice pollution monitoring: steel plant, metallurgical sintering plant, ore processing, coking technology, road traffic and dust resuspension as secondary pollution from road trafic. At Ostrava - Marianske Hory four source factors were identified: steel plant, unspecified industrial source, loacal heating and road transport. Results of receptor modeling were compared with the available studies. The conclusion also presents recommendations concerning the extension of air quality monitoring, which would facilitate interpretation of results and identification of pollution sources in the methods used. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4049361 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ovzduší, zdroj znecištení, receptorové modelování, PCA, PMF cs
dc.subject air, pollution source, receptor modeling, PCA, PMF en
dc.title Identifikace původu znečištění analýzou imisního monitoringu cs
dc.title.alternative Identification of pollution sources by analysis of pollution monitoring en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2011-05-25 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis BEI014_FMMI_N3909_3911T008_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BEI014_FMMI_N3909_3911T008_2011.pdf 3.861Mb PDF View/Open
BEI014_FMMI_N3909_3911T008_2011_zadani.pdf 281.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics