Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJanovská, Kamilacs
dc.contributor.authorKozelský, Marekcs
dc.date.accessioned2011-07-01T08:05:54Z
dc.date.available2011-07-01T08:05:54Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87809
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce analyzuje současné metody výběru lidských zdrojů ve společnosti D.I.SEVEN,a.s., vyhledává slabá místa výběrového řízení a navrhuje postupy vedoucí ke zkvalitnění procesu vyhledávání nových zaměstnanců. První část zpracovává poznatky z odborné literatury, které se specializují na náborové metody malých a středních podnicích a jsou aplikovatelné pro D.I.SEVEN, a.s. Druhá část popisuje společnost, její předmět podnikání a stávající náborové postupy. Tyto postupy analyzuje, upozorňuje na odhalené nedostatky a navrhuje konkrétní kroky vedoucí k jejich odstranění.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis analyzes the current methods of selection of human resources by in company D.I.SEVEN. It is looking for vulnerabilities of the selection process and the procedures upgrading to improve the search process for new employees. The first part presents processing from the literature, that specializing in the recruitment methods in small and medium enterprises and are applicable for DISEVEN as. The second part describes the company, their subject of business are and current recruitment procedures. These analysis procedures,they will draw attention to the revealed shortcomings and proposes concrete steps leading to their elimination.en
dc.format34 l. : il.cs
dc.format.extent1664560 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlidské zdroje, výběrové řízení, fluktuace zaměstnancůcs
dc.subjecthuman resources, tender, personnel turnoveren
dc.titleAnalýza procesu získávání pracovníkůcs
dc.title.alternativeAnalysis of Employee Recruitment Processen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101039cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKrausová, Emiliecs
dc.date.accepted2011-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKOZ321_FMMI_B3922_6208R123_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam