Analýza procesu získávání pracovníků

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87809

Show simple item record


dc.contributor.advisor Janovská, Kamila cs
dc.contributor.author Kozelský, Marek cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T08:05:54Z
dc.date.available 2011-07-01T08:05:54Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87809
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce analyzuje současné metody výběru lidských zdrojů ve společnosti D.I.SEVEN,a.s., vyhledává slabá místa výběrového řízení a navrhuje postupy vedoucí ke zkvalitnění procesu vyhledávání nových zaměstnanců. První část zpracovává poznatky z odborné literatury, které se specializují na náborové metody malých a středních podnicích a jsou aplikovatelné pro D.I.SEVEN, a.s. Druhá část popisuje společnost, její předmět podnikání a stávající náborové postupy. Tyto postupy analyzuje, upozorňuje na odhalené nedostatky a navrhuje konkrétní kroky vedoucí k jejich odstranění. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis analyzes the current methods of selection of human resources by in company D.I.SEVEN. It is looking for vulnerabilities of the selection process and the procedures upgrading to improve the search process for new employees. The first part presents processing from the literature, that specializing in the recruitment methods in small and medium enterprises and are applicable for DISEVEN as. The second part describes the company, their subject of business are and current recruitment procedures. These analysis procedures,they will draw attention to the revealed shortcomings and proposes concrete steps leading to their elimination. en
dc.format 34 l. : il. cs
dc.format.extent 1664560 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject lidské zdroje, výběrové řízení, fluktuace zaměstnanců cs
dc.subject human resources, tender, personnel turnover en
dc.title Analýza procesu získávání pracovníků cs
dc.title.alternative Analysis of Employee Recruitment Process en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201101039 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Krausová, Emilie cs
dc.date.accepted 2011-06-14 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis KOZ321_FMMI_B3922_6208R123_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOZ321_FMMI_B3922_6208R123_2011.pdf 1.587Mb PDF View/Open
KOZ321_FMMI_B3922_6208R123_2011_zadani.pdf 209.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics