Show simple item record

dc.contributor.advisorVykydal, Davidcs
dc.contributor.authorČečotka, Davidcs
dc.date.accessioned2011-07-01T09:09:12Z
dc.date.available2011-07-01T09:09:12Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87934
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTématem předkládané bakalářské práce je „Analýza způsobilosti procesu výroby kolejnic“. Hlavním cílem je vyhodnotit pomocí statistických metod způsobilost procesu výroby vybraných typů kolejnic podle významných rozměrových parametrů na vratné trati v podniku Třinecké železárny a.s. Součásti práce je vyhodnocení způsobilosti na dvou typech kolejnic 136 RE a 60 E2 podle tří základních parametrů výšky kolejnice, šířky hlavy kolejnice a šířky paty kolejnice. Teoretická část obsahuje rozbor problematiky vyhodnocování způsobilosti procesu. Dále obsahuje charakteristiku společnosti Třinecké železárny a.s. a popis procesu výroby kolejnic v tomto podniku. Praktická část je věnována vlastnímu vyhodnocení způsobilosti procesu výroby vybraných typů kolejnic podle významových parametrů a vyhodnocení jednotlivých výsledků a možných návrhů opatření.cs
dc.description.abstractThe presenting bachelor’s degree thesis deals with” Capability Analysis of Rails Production Process”. The main aim is to assess the process capability using statistic method regarding significant dimensional parameters from reversing mill in the company Třinecké železárny, a.s. A work piece of the bachelor’s degrese thesis also creates assessment of capability of two rails types 136 RE and 60 E2 after three basic parameters: rail height, rail head wideness and rail heel wideness. The theoretical part contents problematic analyze of a process capability assessment. Further the thesis includes Třinecké železárny, a.s. presentation and its rail production process description. Practical part focused on proper process capability of production of chosen rail types regarding significant parameters and assessment of particular results and possible improvement suggestions.en
dc.format.extent7750271 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectmanagement kvalitycs
dc.subjectzvládnutost procesucs
dc.subjectzpůsobilost procesucs
dc.subjectindexy způsobilostics
dc.subjectqualityen
dc.subjectquality managementen
dc.subjectprocess capabilityen
dc.subjectprocess in controlen
dc.subjectcapability indexen
dc.titleAnalýza způsobilosti procesu výroby kolejniccs
dc.title.alternativeCapability Analysis of Rails Production Processen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKlaput, Pavelcs
dc.date.accepted2011-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantJursa, Bohuslavcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisCEC210_FMMI_B3922_3902R041_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record