Show simple item record

dc.contributor.advisorHlavatý, Ivocs
dc.contributor.authorKozák, Jindřichcs
dc.date.accessioned2011-07-01T09:44:15Z
dc.date.available2011-07-01T09:44:15Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88003
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá navařováním těsnících ploch armatur z duplexních ocelí ve společnosti MSA a.s. Dolní Benešov. Na základě teoretické části práce byly navrženy, provedeny a posouzeny návary provedené metodou ručního navařování obalenou elektrodou (111), plasmovým navařováním (15) a navařováním plamenem (311). Výsledkem práce je návrh protokolů WPS a PQR dle ASME CODE Sect. IX, edition 2010, addenda July, 2010 pro navařování těsnících ploch armatur z duplexních ocelí na základě vyhovujících výsledků zkoušek a zhodnocení práce jako takové.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with sealing areas of armatures from duplex stainless steel in MSA a.s. Dolní Benešov. Weld deposits were proposed, performed and advised on the basis of the theoretical part of the thesis. The weld deposits were performed by manual metal arc welding (111), plasma arc hard surfacing (15) and gas welding (311). As a result of the diploma thesis there is a design of protocol WPS a PQR according to ASME CODE Sect. IX, edition 2010, addenda July, 2010 for sealing areas of armatures from duplex stainless steels, on the basis of successful results of tests and evaluation of thesis itself.en
dc.format.extent16546367 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnavařovánícs
dc.subjectduplexní ocelics
dc.subjectarmaturycs
dc.subjecthard-surfacingen
dc.subjectduplex stainless steelen
dc.subjectarmaturesen
dc.titleNavařování těsnících ploch armatur z duplexních ocelícs
dc.title.alternativeSurfacing Sealing Areas of Armatures from Duplex Stainless Steelen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBinar, Břetislavcs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKOZ323_FS_N2301_2303T002_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record