Show simple item record

dc.contributor.advisorHavlík, Jiřícs
dc.contributor.authorBuranský, Lukášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T10:19:56Z
dc.date.available2011-07-01T10:19:56Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88073
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukcí jeřábu. Jedná se o čtyři varianty řešení. Tyto varianty jsou pro sílu od zatěžujícího břemene 250kg nebo 100kg, a každá z těchto variant je dále rozdělena dle uložení jeřábu, řeší se krajní polohy a to maximální a minimální vyložení. U všech případů je použito obdobné konstrukce. Práce obsahuje statický výpočet, ve kterém se řeší velikost působících sil působících na rameno a řetěz, dále pak výsledné reakce a moment na sloup. Další náplní práce je pevnostní výpočet, kde se např. posuzuje čepové připojení ramene ke sloupu, dále pak vybrané svarové spoje, řetěz a v neposlední řadě také rameno namáhané na vzpěr. Aby bylo docíleno úplnosti zadání, diplomová práce obsahuje také rešerši, posouzení technologie svařování atd.cs
dc.description.abstractDissertation deals on construction of crane. There are four alternatives. There are options for power from the burdensome load 350 kg or 125 kg and each of these variations is further divided according the imposition of a crane, solving with extréme positions maximum anf minimumsetout. In all cases is used a similar structure. The thesis contains a static calculation, which solves the size of active forces acting on the shoulder and a chain, then the resulting responseand torque on pillar. Another filling is the task, where for example assesses the tap connection to the arm pillar, then fine weld joints, chain and shoulder for props. To achieve completeness of the settings, thesis also contains background research, assessment of welding technology etc.en
dc.format68 l. : il. + 5 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1296213 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectručnícs
dc.subjectpřenosnýcs
dc.subjectstavitelnýcs
dc.subjectjeřábcs
dc.subjectmanualen
dc.subjectportableen
dc.subjectadjustableen
dc.subjectcraneen
dc.titleRuční přenosný stavitelný jeřábcs
dc.title.alternativeManual Portable Adjustable Craneen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100806cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKaláb, Květoslavcs
dc.date.accepted2011-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department347 - Katedra částí a mechanismů strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBUR299_FS_N2301_3909T001_40_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record