Show simple item record

dc.contributor.authorUher, Marekcs
dc.date.accessioned2011-07-01T10:35:12Z
dc.date.available2011-07-01T10:35:12Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88103
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem automatického hasícího systému. V práci je proveden přehled stávajících systémů používaných v silničních vozidlech. Pomocí metody příčin a důsledků dojde k určení kritických míst z hlediska vzniku požárů na vozidlech. Na tato místa bude aplikován v práci navržen hasící systém. Návrh systému obsahuje volbu média, návrh koncepce a elektrických obvodů systému a konstrukční návrh jeho akčního členu. Pomocí metody diagramu rizika určíme požadavek na spolehlivostní parametry systému. Dále dojde k určení stromu poruch systému a jeho spolehlivostní charakteristiky v čase. V závěru práce dochází ke srovnání výsledného rizika vzniku požárů s jeho původní hodnotou. V práci také uvádím dostupné statistiky vzniku požárů vozidel.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with proposal automatic fire-extinguisher system. In work is an overview of existing systems used in the road vehicle. By the help of Failure Mode and Efect Analysis come to determination critical place for rise fires on vehicles. Upon this place will applied in work designed extinctive system. System design includes selection fire-extinguishing medium, proposal conception and electric circuit systems and construction design his actuator. By the help of risk diagram determine demand on reliability system parameter. Further by Fault Tree Analysis determine failure plus his reliability characteristics in time. In the end of work is to compare resulting risk of fire with its original value. In work also show in accessible statistics of rise fires vehicles.en
dc.format.extent3523481 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectautomatický hasicí systémcs
dc.subjectmetoda příčin a důsledkůcs
dc.subjectdiagram rizikacs
dc.subjectstrom poruchcs
dc.subjectriziko požárůcs
dc.subjectautomatic fire-extinguisher systemen
dc.subjectFailure Mode and Efect Analysisen
dc.subjectrisk diagramen
dc.subjectFault Tree Analysisen
dc.subjectrisk of fireen
dc.titleNávrh automatického hasícího systému pro autobusycs
dc.title.alternativeDesign of Automatic Antifire System for Busesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisUHE063_FS_N2301_2301T003_20_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record