Show simple item record

dc.contributor.advisorČep, Robertcs
dc.contributor.authorPěchouček, Marekcs
dc.date.accessioned2011-07-01T10:41:19Z
dc.date.available2011-07-01T10:41:19Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88115
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku výroby vložky plastové formy technologií mikrofrézování kalené oceli. Úvodní kapitola se zabývá obecnou charakteristikou mikrofrézování při výrobě lisovacích nástrojů a forem. Následující stať srovnává technologii mikrofrézování a technologii elektroerozivní obrábění v průmyslovém strojírenství. Třetí bod práce je návrh výroby součásti elektroerozivním hloubením. Ve čtvrtém bodě je zpracován návrh výroby vložky plastové formy mikrofrézováním. V závěrečné části bylo provedeno technicko ekonomické zhodnocení praktické zkoušky mikrofrézování kalené oceli a elektroerozivního obrábění kalené oceli.cs
dc.description.abstractThe graduation theses is dealing with Micro milling of Hardened Steel. The first part describes general characteristic of Tools and Moulds production by micro milling. Following is comparing Micro milling and Electro Discharge Machining in Industry Engineering. The third point of the thesis is draft of Electro Discharge Machining. The fourth point is a proposal of the production plastic mold sleeve by Micro milling. In final part was made comparison between results of Micro milling and Electro Discharge Machining Working of Hardened Steel.en
dc.format.extent3550548 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMikrofrézovánícs
dc.subjectelektroerozivní obráběnícs
dc.subjectvložka plastové formycs
dc.subjectMicro Millingen
dc.subjectElectro Discharge Machiningen
dc.subjectHardened Steelen
dc.subjectPlastic Mould Sleeveen
dc.titleNávrh technologie výroby vložky plastové formycs
dc.title.alternativeProduction Technology Proposal of Plastic Mould Sleeveen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTEML, Miloslavcs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPEC174_FS_N2301_2303T002_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record