Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVrba, Vladimírcs
dc.contributor.authorKřivohlávek, Tomášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T11:24:30Z
dc.date.available2011-07-01T11:24:30Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88200
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá porovnáním dvou technologii, které se používají na výrobu střižníků. Byla realizována ve firmě Forez s.r.o. V úvodní části práce je popsán princip a technologie elektroerozivního obrábění. V dalších částech je popsána nová technologie a technologické postupy pro výrobu součásti. Závěrem bakalářské práce je zhodnocení produktivity a vyhodnocení obou technologií.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with comparison of two technologies which are used for punch production. It was realized in Forez s.r.o. company. The principle and technology of electroerosion machining are described in the introductory chapter of the bachelor thesis. In the following chapters there is a description of new technology and technological processes of component production. The closing chapter concentrates on estimation of productivity and evaluation of both technologies.en
dc.format.extent3185042 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektrodrátové řezánícs
dc.subjecttvarové broušenícs
dc.subjectelektroerozivni obrabenics
dc.subjectelectro wire cuttingen
dc.subjectform grindingen
dc.subjectelectroerosion machiningen
dc.titleNahrazení elektrodrátového řezánícs
dc.title.alternativeElectro Wire Cutting Replacementen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeOtevřel, Jancs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKRI413_FS_B2341_2303R002_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam