Show simple item record

dc.contributor.advisorSadílek, Marekcs
dc.contributor.authorČerný, Martincs
dc.date.accessioned2011-07-01T11:26:32Z
dc.date.available2011-07-01T11:26:32Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88204
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractNávrh nové technologie výroby nástrojové základny Práce se zabývá výrobou součástí – nástrojové základny. V průběhu je nejprve charakterizován vybraný představitel - firma LK Kukol, materiál a rozebrána stávající technologie výroby. Stávající výroba je zavedena na několika strojích a pracovištích. Následuje rozbor navrţené technologie výroby. Pro výrobu navrhovanou technologií je pouţito kombinace klasických obráběcích strojů a CNC strojů, podle poţadavků a moţností firmy. Hlavním cílem je zvýšení produktivity a s tím související odstranění operace broušení a nahrazení obráběním nástroji s určitou geometrií. Výhodou je podstatné sníţení výrobních časů a s tím i výrobních nákladů. Dále je uvedena volba nových nástrojů s určováním řezných podmínek. Na závěr jsou obě technologie technicko – ekonomicky porovnány. V příloze je uveden řídící program pro obrábění na CNC stroji.cs
dc.description.abstractProposal of New Technology Productin of Tooling Base This thesis deals with production of parts – Tooling base. The sample representative – - LK Kukol company, material and current production are introduced and described. The current production is running on several machines and workstations. This part is followed by the designed production technology analysis. For the production using this designed technology we used combination of standart machine tools and CNC machines according to the company requirements and possibilities. The main target is to increase the productivity and to avoid any grinding and machining operation done by specific machining tool geometry. The advantage is substantial production time reduction leading to reducing the costs of production. In the next section new tools with cutting conditions definition are described. Finally both technologies are compared from technical and economical points of view. The appendix includes control program for CNC machine tool.en
dc.format.extent3884477 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectProposalen
dc.subjectTechnologyen
dc.subjectTurningen
dc.subjectCNCen
dc.titleNávrh nové technologie výroby nástrojové základnycs
dc.title.alternativeProposal of New Technology Production of Tooling Baseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠťastný, Romancs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisCER677_FS_B2341_2303R002_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record