Show simple item record

dc.contributor.advisorFamfulík, Jancs
dc.contributor.authorŠperlich, Pavelcs
dc.date.accessioned2011-07-01T12:13:45Z
dc.date.available2011-07-01T12:13:45Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88297
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá provozně technickým hodnocením motorového vozu 814 Regionova, jeho popisem a vyhodnocením spolehlivosti pomocí statistických metod hodnocení provozní spolehlivosti. Modernizaci vozu provedla firma Pars Nova a.s. Na základě empirických dat z ročního provozu motorových vozů poskytnutých zmíněnou firmou, je vyhodnocována spolehlivost k 35 motorovým vozům 814 Regionova. Data jsou vyhodnoceny jak pro celek vozu, tak pro jeho jednotlivé části. Hlavními sledovanými bloky jsou bezporuchovost a udržovatelnost. Dosažené výsledky bezporuchovosti a udržovatelnosti jsou porovnávány a pro přehlednost vynášeny do grafů a tabulek. V závěru této práce je ekonomické hodnocení dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is dealing with Operational technical review of motor vehicle 814 Regionova, its description and evaluation of reliability using statistic methods for evaluation of operational reliability. Modernization was made by Pars Nova a.s. Evaluation of reliability in 35 motor vehicles 814 Regionova is based on empiric data obtained during one year operation. Obtained data are evaluated for the whole vehicle and its single parts either. The main aspects observed are fail proof and maintainability. Outcomes taken in fail proof and maintainability are compared and transferred into diagrams and tables to be as much transparent as possible. There is an economic evaluation of the results obtained presented in the end of the thesis.en
dc.format.extent2732892 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.subjectkolejová vozidlacs
dc.subjectmodernizacecs
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectrail vehicleen
dc.subjectmodernizationen
dc.titleProvozně technické hodnocení kolejových vozidel vybrané řady po modernizacics
dc.title.alternativeOperational Technical Review of Selected Range of Rail Vehicles after Modernizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠiroký, Jaromírcs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSPE042_FS_B2341_2301R003_10_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record