Show simple item record

dc.contributor.advisorPišťáček, Danielcs
dc.contributor.authorBohumínský, Adamcs
dc.date.accessioned2011-07-01T12:28:58Z
dc.date.available2011-07-01T12:28:58Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88327
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí interiérové houpačky s využitím připojení autosedaček skupiny 0+, případně houpacích lan. V úvodu je, zpracováno rozdělení autosedaček a průzkum trhu. Na základě rozměrů nejznámějších autosedaček skupiny 0+ a houpacích lan je navržen rám konstrukce interiérové houpačky. Dále je řešeno uchycení autosedačky k rámu dvěma variantami. Jednu z těchto variant dále realizuji a podrobuji výpočtu. Výpočet začíná analýzou sil a jejích výpočtem. Poté je zpracován kontrolní výpočet nejdůležitějších částí houpačky a určení bezpečnosti. V konečné fázi výpočtu ještě podrobím vybraný prvek houpačky výpočtem metodou konečných prvků ve vybraném programu. Vytvořený sestavní výkres a výkres vybrané části houpačky je dokumentován v příloze bakalářské práce.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design and construction of interior swing with using connection at car seat group 0+, or swing ropes. In the introduction is interpreted division of car seats and the market research. On the basis of dimensions of the most famous car seats group 0 + and the swing ropes is designed frame of interior swings. Continue is solved attaching of the car seat to frame, by two variants. One of these variants I implement and subdue to the calculation. The calculation starts with analysis of forces and their calculation. Then is worked up the control calculation of the most important parts of swing and determination of the safety. In the final stage of the calculation chosen element is subjected finite element method in the selected program. Created plan and the drawing of the selected swing are documented in supplement of bachelor thesis.en
dc.format37 l. : il. + 2 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2780355 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectinteriérovécs
dc.subjecthoupačkycs
dc.subjectautosedačekcs
dc.subjectskupina 0+cs
dc.subjectanalýza sil, kontrolní výpočtycs
dc.subjectdesignen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectinterioren
dc.subjectswingen
dc.subjectcar seaten
dc.subjectgroup 0+en
dc.subjectanalysis of forcesen
dc.subjectcontrol calculationen
dc.titleKonstrukce dětské interiérové houpačkycs
dc.title.alternativeDesign of a Children Interior Swingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100824cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSzlachta, Tadeášcs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department347 - Katedra částí a mechanismů strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBOH171_FS_B2341_2302R010_40_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record