Show simple item record

dc.contributor.advisorBlata, Jancs
dc.contributor.authorPořízka, Liborcs
dc.date.accessioned2011-07-01T12:29:29Z
dc.date.available2011-07-01T12:29:29Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88328
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá aplikací bezdemontážní diagnostiky, konkrétně vibrodiagnostiky a hlukové diagnostiky, na zemních strojích typu 323 D vyráběné firmou Caterpillar. V úvodní teoretické části jsou popsány základní pojmy z této oblasti a také z oblasti konstrukce kabin. V praktické části bylo provedeno měření efektivních hodnot vibrací, frekvenčních spekter a rozběhů ve vybraných bodech zemního stroje. Dále byla popsána použitá přístrojová technika, metodika a samotné vyhodnocení měření. Cílem této bakalářské práce je zjištění chování a porovnání těchto strojů, konkrétně rámu, protizávaží a kabiny a také stanovení hlučnosti v kabině samotné právě na základě předem zmíněných metod bezdemontážní diagnostiky.cs
dc.description.abstractThis bachelor work deals with applications of non-dismantling diagnostics, specifically vibration diagnostics and acoustic diagnostics for earthmoving machinery 323 D manufactured by Caterpillar. In introductive theoretical part of work there are described the main terms of this area and the constructions of cabins as well. In practical part was performed measurement of vibration effective values, frequency spectrums and start-ups at certain spots of earthmoving machinery. Then the instrumentation, methodics and measurement evaluation are described. The goal of this bachelor work is finding out machinery’s behaviour and machinery comparing, specifically frame, counterweight, and cabin comparing and finding out noise level in cabin based on described non-dismantling diagnostic methods.en
dc.format.extent5115653 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzemní strojecs
dc.subjectkabinacs
dc.subjectvibracecs
dc.subjecthlučnostcs
dc.subjectearthmoving machineryen
dc.subjectcaben
dc.subjectvibrationen
dc.subjectnoise levelen
dc.titleVibrace kabin zemních strojůcs
dc.title.alternativeVibrations of the Cabins Earhtmoving Machineryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠtěpanda, Alešcs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnická diagnostika, opravy a udržovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPOR072_FS_B2341_2301R023_70_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record