Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHelebrant, Františekcs
dc.contributor.authorProcházka, Martincs
dc.date.accessioned2011-07-01T12:42:40Z
dc.date.available2011-07-01T12:42:40Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88354
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractMotivem Bakalářské práce je příprava plánu oprav se samotným řídícím procesem, termínovým plnění daných smluv vůči kapacitnímu výrobnímu plánu. Tato koncepce je nedílnou součástí hospodářského plánu a mnohdy ukazatelem přístupu podniku k dané problematice. Na základě předložených informací je založeno variantní řešení, metodický postup, stanovení cílů a plánování, rozhodování, organizace, koordinace a popisy pracovních činností spojených s tímto tématem. Klíčovým výsledkem uvedených činností je vypracování optimální varianty dlouhodobé koncepce o svěřený majetek. Myšlenky formulované v této práci mohou být ihned použity jako přínos nebo částečný návod pro změnu v metodickém systému příprav oprav. Pro konečný výsledek je důležitá především řádná příprava optimalizace a ekonomiky projektů.cs
dc.description.abstractBachelor Thesis is dealing with the plan of repairs preparation with separate directional process, term keeping of particular contracts in the face of the capacity production plan. This conception is an integral part of economic plan and many times an indicator of company attitude to the particular topic. On the basis of submitted information the variant solution, methodical procedure, aims setting and planning, decision making, organizing, coordination and description of the work activities regarding this topic are found. The key result of mentioned activities is ideal variant set up of the longtime conception regarding the property. The ideas described in this thesis might be immediately used as a benefit or partial manual for methodical system of repairs preparation change. The detailed preparation of optimalization and projects economy is very important for final result.en
dc.format.extent2311714 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKoncepcecs
dc.subjectplánucs
dc.subjectacs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectopravcs
dc.subjectTheen
dc.subjectConceptoinen
dc.subjectofen
dc.subjecttheen
dc.subjectPlanen
dc.subjectanden
dc.subjectRepairsen
dc.subjectManagementen
dc.titleKoncepce plánu a řízení oprav .cs
dc.title.alternativeThe Conception of the Plan and Repairs Management.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHrabec, Ladislavcs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnická diagnostika, opravy a udržovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPRO334_FS_B2341_2301R023_70_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam