Koncepce plánu a řízení oprav .

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88354

Show simple item record


dc.contributor.advisor Helebrant, František cs
dc.contributor.author Procházka, Martin cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T12:42:40Z
dc.date.available 2011-07-01T12:42:40Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88354
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Motivem Bakalářské práce je příprava plánu oprav se samotným řídícím procesem, termínovým plnění daných smluv vůči kapacitnímu výrobnímu plánu. Tato koncepce je nedílnou součástí hospodářského plánu a mnohdy ukazatelem přístupu podniku k dané problematice. Na základě předložených informací je založeno variantní řešení, metodický postup, stanovení cílů a plánování, rozhodování, organizace, koordinace a popisy pracovních činností spojených s tímto tématem. Klíčovým výsledkem uvedených činností je vypracování optimální varianty dlouhodobé koncepce o svěřený majetek. Myšlenky formulované v této práci mohou být ihned použity jako přínos nebo částečný návod pro změnu v metodickém systému příprav oprav. Pro konečný výsledek je důležitá především řádná příprava optimalizace a ekonomiky projektů. cs
dc.description.abstract Bachelor Thesis is dealing with the plan of repairs preparation with separate directional process, term keeping of particular contracts in the face of the capacity production plan. This conception is an integral part of economic plan and many times an indicator of company attitude to the particular topic. On the basis of submitted information the variant solution, methodical procedure, aims setting and planning, decision making, organizing, coordination and description of the work activities regarding this topic are found. The key result of mentioned activities is ideal variant set up of the longtime conception regarding the property. The ideas described in this thesis might be immediately used as a benefit or partial manual for methodical system of repairs preparation change. The detailed preparation of optimalization and projects economy is very important for final result. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2311714 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Koncepce cs
dc.subject plánu cs
dc.subject a cs
dc.subject řízení cs
dc.subject oprav cs
dc.subject The en
dc.subject Conceptoin en
dc.subject of en
dc.subject the en
dc.subject Plan en
dc.subject and en
dc.subject Repairs en
dc.subject Management en
dc.title Koncepce plánu a řízení oprav . cs
dc.title.alternative The Conception of the Plan and Repairs Management. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hrabec, Ladislav cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Technická diagnostika, opravy a udržování cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis PRO334_FS_B2341_2301R023_70_2011 cs

Files in this item

Files Size Format View
PRO334_FS_B2341_2301R023_70_2011.pdf 2.204Mb PDF View/Open
PRO334_FS_B2341_2301R023_70_2011_zadani.pdf 642.2Kb PDF View/Open
PRO334_FS_B2341_2301R023_70_2011_priloha.pdf 4.756Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics