Show simple item record

dc.contributor.advisorHavlík, Jiřícs
dc.contributor.authorAndrýsek, Martincs
dc.date.accessioned2011-07-01T13:03:32Z
dc.date.available2011-07-01T13:03:32Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88395
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem kolejové točny s mechanickým pohonem pro pojezdový vozík s určenou nosností, volbou mechanismu zadaného otáčení ±360° a jeho pohonu. Volba mechanismu otáčení zahrnuje návrh, výpočet a kontrolu dvou variant zatížení. Na základě simulovaných momentů setrvačnosti při otáčení 5 ot/min byl navržen pohon s elektropřevodovkou a brzdným odporem. Práce zpracovává podrobnou výkresovou dokumentaci.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with railway turntable with a mechanical drive for the trolley with a fixed capacity, selection mechanism, given the rotation ± 360 ° and his drive. The choice of the rotation mechanism includes design, calculation and control of two variants of the load. Based on the simulated moments of inertia in rotation 5 rpm was designed with electric drive and braking resistor. Work prepares detailed drawings.en
dc.format37 l. : il. + 2 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent970288 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttočnacs
dc.subjectvozíkcs
dc.subjectmechanický pohoncs
dc.subjectpohoncs
dc.subjectotáčenícs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectvýpočetcs
dc.subjectozubenícs
dc.subjectsílacs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectturntableen
dc.subjecttravel carten
dc.subjectmechanical driveen
dc.subjectdriveen
dc.subjectrotationen
dc.subjectdraften
dc.subjectcalculationen
dc.subjectgearen
dc.subjectforceen
dc.subjectloaden
dc.titleTočna pojezdového vozíku s mechanickým pohonemcs
dc.title.alternativeMechanically Driven Turntable of a Travel Carten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100817cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKunzová, Ivanacs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department347 - Katedra částí a mechanismů strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisAND142_FS_B2341_2302R010_40_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record