Ekonomická studie zpracování dřevního odpadu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88439

Show simple item record


dc.contributor.advisor Novák, Josef cs
dc.contributor.author Přichystal, Vladimír cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T13:25:51Z
dc.date.available 2011-07-01T13:25:51Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88439
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ekonomickým výběrem vhodného zařízení pro zpracování dřevního odpadu ve společnosti Kovast, s.r.o. a jeho ekonomickou užitností. V úvodu jsou popsána zásadní kritéria pro návrh nového řešení. Dále je pospána stávající situace a analyzován problém současného stavu. Následně jsou v práci uvedeny návrhy možných řešení, z kterých je vybráno to nejvhodnější. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny vynaložené náklady, kalkulované výnosy a návratnost celé investice. cs
dc.description.abstract The bacheleor thesis deals with economic choice of appropriate equipment for processing wood waste at Kovast, s.r.o. and its economic useful life. The introduction describes key design criteria for new solutions. Furthermore is described current situation and analyzed the current state of the problem. Subsequently, the thesis includes suggestions of possible solutions from which is selected the most appropriate. In the end of the bacheleor thesis are listed expenses incurred, calculated revenues and return of the whole investment. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 817123 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Ekonomická studie cs
dc.subject dřevní odpad cs
dc.subject lisování briket cs
dc.subject Economic study en
dc.subject wood waste en
dc.subject briquetting en
dc.title Ekonomická studie zpracování dřevního odpadu cs
dc.title.alternative The Economic Study of Wood Processing Waste en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dragoun, Miloslav cs
dc.date.accepted 2011-06-09 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 345 - Katedra mechanické technologie cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Strojírenská technologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis PRI121_FS_B2341_2303R002_70_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PRI121_FS_B2341_2303R002_70_2011.pdf 797.9Kb PDF View/Open
PRI121_FS_B2341_2303R002_70_2011_zadani.pdf 599.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics