Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNovák, Josefcs
dc.contributor.authorPřichystal, Vladimírcs
dc.date.accessioned2011-07-01T13:25:51Z
dc.date.available2011-07-01T13:25:51Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88439
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá ekonomickým výběrem vhodného zařízení pro zpracování dřevního odpadu ve společnosti Kovast, s.r.o. a jeho ekonomickou užitností. V úvodu jsou popsána zásadní kritéria pro návrh nového řešení. Dále je pospána stávající situace a analyzován problém současného stavu. Následně jsou v práci uvedeny návrhy možných řešení, z kterých je vybráno to nejvhodnější. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny vynaložené náklady, kalkulované výnosy a návratnost celé investice.cs
dc.description.abstractThe bacheleor thesis deals with economic choice of appropriate equipment for processing wood waste at Kovast, s.r.o. and its economic useful life. The introduction describes key design criteria for new solutions. Furthermore is described current situation and analyzed the current state of the problem. Subsequently, the thesis includes suggestions of possible solutions from which is selected the most appropriate. In the end of the bacheleor thesis are listed expenses incurred, calculated revenues and return of the whole investment.en
dc.format.extent817123 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEkonomická studiecs
dc.subjectdřevní odpadcs
dc.subjectlisování briketcs
dc.subjectEconomic studyen
dc.subjectwood wasteen
dc.subjectbriquettingen
dc.titleEkonomická studie zpracování dřevního odpaducs
dc.title.alternativeThe Economic Study of Wood Processing Wasteen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDragoun, Miloslavcs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPRI121_FS_B2341_2303R002_70_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam