Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHrabovský, Davidcs
dc.contributor.authorMrázková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2011-07-01T13:33:58Z
dc.date.available2011-07-01T13:33:58Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88455
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractThis work concerns the usage of infrared spectroscopy for examination of solid state samples of materials promising for micro- and nanostructures. This method enables, together with the mathematical modeling, to gain the information about optical functions of these materials. Unfortunately, direct measurement of such materials in standard infrared spectrometers is generally very problematic due to the small size of samples. Therefore a special sample holder with a mask allowing measurement of samples as small as 1 millimeter in diameter was developed. The procedure of measurement and data treatment which subtracts the parasitic signal of the sample holder with mask is demonstrated on thin glass plate. Resulting spectra is verified by comparison with those of the sample measured in standard holder. Finally the optical functions of terbium-scandium-aluminium garnet and terbium-scandium perovskite which seems to be promising as the raw materials for micro- and nanostructures are gained.en
dc.description.abstractTato práce se zabývá použitím infračervené spektroskopie ke zkoumání pevných vyorků materiálů slibných pro přípravu mikro- a nanostruktur. Tato metoda, spolu s matematickým modelováním, umožňuje získat optické funkce daných materiálů. Přímé měření těchto materiálů pomocí standardních infračervených spektrometrů je většinou kvůli malým rozměrům vzorků velmi problematické. Proto byl vyroben speciální držák vzorku s maskou, který umožňuje měření vzorků, jež mají v průměru jen 1 milimetr. Postup měření a zpracování dat, který odstraňuje nežádoucí signál držáku s maskou, je demonstrován na tenké skleněné destičce. Správnost získaných spekter je ověřena porovnáním se spektry vzorku měřeného ve standardním držáku. Nakonec jsou získány optické funkce terbia-scandia-aluminia garnetu a terbia-scandia perovskitu, což jsou slibné výchozí materiály pro přípravu mikro- a nanostruktur.cs
dc.format.extent4477408 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinfrared spectroscopyen
dc.subjectmetamaterialsen
dc.subjectselforganized nanostructuresen
dc.subjectoptical functionsen
dc.subjectterbium-scandium-aluminium garneten
dc.subjectterbium-scandium perovskiteen
dc.subjectinfračervená spektroskopiecs
dc.subjectmetamateriálycs
dc.subjectsamoorganizované nanostrukturycs
dc.subjectoptické funkcecs
dc.subjectterbium-scandium-aluminium garnetcs
dc.subjectterbium-scandium perovskitcs
dc.titleInfrared spectroscopy of materials for nanostructuresen
dc.title.alternativeInfračervená spektroskopie materiálů pro přípravu nanostrukturcs
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePetzelt, Jancs
dc.date.accepted2011-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department516 - Institut fyzikycs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisMRA143_USP_B3942_3942R001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam