Infrared spectroscopy of materials for nanostructures

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88455

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hrabovský, David cs
dc.contributor.author Mrázková, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T13:33:58Z
dc.date.available 2011-07-01T13:33:58Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88455
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract This work concerns the usage of infrared spectroscopy for examination of solid state samples of materials promising for micro- and nanostructures. This method enables, together with the mathematical modeling, to gain the information about optical functions of these materials. Unfortunately, direct measurement of such materials in standard infrared spectrometers is generally very problematic due to the small size of samples. Therefore a special sample holder with a mask allowing measurement of samples as small as 1 millimeter in diameter was developed. The procedure of measurement and data treatment which subtracts the parasitic signal of the sample holder with mask is demonstrated on thin glass plate. Resulting spectra is verified by comparison with those of the sample measured in standard holder. Finally the optical functions of terbium-scandium-aluminium garnet and terbium-scandium perovskite which seems to be promising as the raw materials for micro- and nanostructures are gained. en
dc.description.abstract Tato práce se zabývá použitím infračervené spektroskopie ke zkoumání pevných vyorků materiálů slibných pro přípravu mikro- a nanostruktur. Tato metoda, spolu s matematickým modelováním, umožňuje získat optické funkce daných materiálů. Přímé měření těchto materiálů pomocí standardních infračervených spektrometrů je většinou kvůli malým rozměrům vzorků velmi problematické. Proto byl vyroben speciální držák vzorku s maskou, který umožňuje měření vzorků, jež mají v průměru jen 1 milimetr. Postup měření a zpracování dat, který odstraňuje nežádoucí signál držáku s maskou, je demonstrován na tenké skleněné destičce. Správnost získaných spekter je ověřena porovnáním se spektry vzorku měřeného ve standardním držáku. Nakonec jsou získány optické funkce terbia-scandia-aluminia garnetu a terbia-scandia perovskitu, což jsou slibné výchozí materiály pro přípravu mikro- a nanostruktur. cs
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4477408 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject infrared spectroscopy en
dc.subject metamaterials en
dc.subject selforganized nanostructures en
dc.subject optical functions en
dc.subject terbium-scandium-aluminium garnet en
dc.subject terbium-scandium perovskite en
dc.subject infračervená spektroskopie cs
dc.subject metamateriály cs
dc.subject samoorganizované nanostruktury cs
dc.subject optické funkce cs
dc.subject terbium-scandium-aluminium garnet cs
dc.subject terbium-scandium perovskit cs
dc.title Infrared spectroscopy of materials for nanostructures en
dc.title.alternative Infračervená spektroskopie materiálů pro přípravu nanostruktur cs
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Petzelt, Jan cs
dc.date.accepted 2011-06-10 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 516 - Institut fyziky cs
dc.thesis.degree-program Nanotechnologie cs
dc.thesis.degree-branch Nanotechnologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2790 cs
dc.identifier.thesis MRA143_USP_B3942_3942R001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MRA143_USP_B3942_3942R001_2011.pdf 4.269Mb PDF View/Open
MRA143_USP_B3942_3942R001_2011_zadani.pdf 775.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics