Taktické postupy pro zásahy při likvidaci dioxinů ve Spolaně a.s. Neratovice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88476

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bartlová, Ivana cs
dc.contributor.author Tomi, Martin cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T13:44:40Z
dc.date.available 2011-07-01T13:44:40Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88476
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce rozebírá příčinu vzniku kontaminace dioxiny objektu A – 1400 v areálu Spolana a.s. Neratovice, způsob provedení dekontaminačních a demoličních prací a stručně popisuje použité sanační technologie. Nedílnou a významnou součástí řešení problému jsou autorem navržené taktické postupy pro různé typy mimořádných událostí, které mohou při použití sanačních technologií nebo pracích s tím spojených vzniknout. cs
dc.description.abstract This thesis analyse sources of dioxine contamination of building A1400 in area of Spolana a.s. Neratovice, way of proceeding remediation and demolition works and briefly describes decontamination technology. There is an integral and very important part – author designed - tactic procedures for various type of emergency situations, which can appear during special type of work and remediation technology using. en
dc.format 61 l. : il. cs
dc.format.extent 4019129 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject dekontaminace cs
dc.subject dioxiny cs
dc.subject sanace cs
dc.subject taktické postupy cs
dc.subject decontamination en
dc.subject Dioxines en
dc.subject remediation en
dc.subject tactical procedures en
dc.title Taktické postupy pro zásahy při likvidaci dioxinů ve Spolaně a.s. Neratovice cs
dc.title.alternative Tactical Procedures for Interventions in the course of Dioxin Disposal in Spolana, JSC, Neratovice en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100930 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Lukš, Oldřich cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis TOM496_FBI_N3908_3908T006_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TOM496_FBI_N3908_3908T006_2011.pdf 3.832Mb PDF View/Open
TOM496_FBI_N3908_3908T006_2011_zadani.pdf 383.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics