Testování funkčního prádla pod zásahový oděv

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88581

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jánošík, Ladislav cs
dc.contributor.author Vejda, Michal cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T14:37:58Z
dc.date.available 2011-07-01T14:37:58Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88581
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract V této diplomové práci se zabývám testováním funkčního prádla pod zásahový oblek hasiče. Úvod patří základním informacím o pojmech oděvní komfort a termoregulace. V další části jsou vypsány způsoby přenosu tepla. Následují informace o způsobu odvodu kapalné a plynné vlhkosti z povrchu lidského těla. Dále jsou zde technické podmínky, které musí trička dle vyhlášky splňovat. V navazující části jsou popsána testovaná trička. Experimentální část je rozdělena do dvou částí a to na test nasáklivosti a test prostupu tepla. Závěrečná část je věnována vyhodnocení dotazníků o dlouhodobém nošení testovaných triček a výsledkům testování a jejich porovnání. Následuje návrh doporučení pro nově nakupovaná trička. cs
dc.description.abstract In this graduation thesis I deal with the testing of functional underwear worn under firefighting suit. In the introduction there is basic information about the terms „clothing comfort“ and „termoregulation“. In the next part there are the ways of heat transfer described. Then the information about liquid and gas moisture transport from human body surface follows. Further there are technical conditions, which the T-shirts have to satisfy due to the Decree. In the following part are described tested T-shirts. The experimental part is divided to two parts, to the absorption test and the heat transfer test. The final part is focused to the evaluation of the questionnaires concerning about long-term wearing of the testing T-shirts including the testing results and comparison. At the end there is the suggestion for the recommendation for newly purchased T-shirts. en
dc.format 71, [41] l. : il. cs
dc.format.extent 6279480 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject funkční prádlo, nasáklivost, oděvní komfort, prostup tepla, přestup tepla, termoregulace, testování cs
dc.subject absorption, clothing comfort, functional underwear, heat permeability, heat transfer, termoregulation, testing en
dc.title Testování funkčního prádla pod zásahový oděv cs
dc.title.alternative Testing of Functional Underwear Worn under a Firefighting Suit en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100931 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dudáček, Aleš cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis VEJ032_FBI_N3908_3908T006_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VEJ032_FBI_N3908_3908T006_2011.pdf 5.988Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics