Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislavcs
dc.contributor.authorVejda, Michalcs
dc.date.accessioned2011-07-01T14:37:58Z
dc.date.available2011-07-01T14:37:58Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88581
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV této diplomové práci se zabývám testováním funkčního prádla pod zásahový oblek hasiče. Úvod patří základním informacím o pojmech oděvní komfort a termoregulace. V další části jsou vypsány způsoby přenosu tepla. Následují informace o způsobu odvodu kapalné a plynné vlhkosti z povrchu lidského těla. Dále jsou zde technické podmínky, které musí trička dle vyhlášky splňovat. V navazující části jsou popsána testovaná trička. Experimentální část je rozdělena do dvou částí a to na test nasáklivosti a test prostupu tepla. Závěrečná část je věnována vyhodnocení dotazníků o dlouhodobém nošení testovaných triček a výsledkům testování a jejich porovnání. Následuje návrh doporučení pro nově nakupovaná trička.cs
dc.description.abstractIn this graduation thesis I deal with the testing of functional underwear worn under firefighting suit. In the introduction there is basic information about the terms „clothing comfort“ and „termoregulation“. In the next part there are the ways of heat transfer described. Then the information about liquid and gas moisture transport from human body surface follows. Further there are technical conditions, which the T-shirts have to satisfy due to the Decree. In the following part are described tested T-shirts. The experimental part is divided to two parts, to the absorption test and the heat transfer test. The final part is focused to the evaluation of the questionnaires concerning about long-term wearing of the testing T-shirts including the testing results and comparison. At the end there is the suggestion for the recommendation for newly purchased T-shirts.en
dc.format71, [41] l. : il.cs
dc.format.extent6279480 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfunkční prádlo, nasáklivost, oděvní komfort, prostup tepla, přestup tepla, termoregulace, testovánícs
dc.subjectabsorption, clothing comfort, functional underwear, heat permeability, heat transfer, termoregulation, testingen
dc.titleTestování funkčního prádla pod zásahový oděvcs
dc.title.alternativeTesting of Functional Underwear Worn under a Firefighting Suiten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100931cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDudáček, Alešcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVEJ032_FBI_N3908_3908T006_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam