Show simple item record

dc.contributor.advisorSkalská, Květoslavacs
dc.contributor.authorMejtský, Michalcs
dc.date.accessioned2011-07-01T15:46:54Z
dc.date.available2011-07-01T15:46:54Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88717
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředmětem této práce je popis a vyhodnocení komínů a kouřovodů z hlediska požární ochrany, tj. seznámení s konstrukcemi komínových těles a jejich vývojem a vyhodnocení stavu právních předpisů zabývajících se problematikou komínových těles. Tato práce se také zabývá pohledem do statistiky požárovosti komínových těles v České republice. Dále jsou popsány skutečnosti a zkušenosti, které jsem získal při výkonu státního požárního dozoru na úseku stavební prevence a vyšetřování požárů u HZS Karlovarského kraje. Popisuji principy a stavy, které mohou při užívání komínů nastat. Navrhuji opatření ke snížení požárovosti a případné změny právních předpisů zabývajících se problematikou komínových těles.cs
dc.description.abstractThis thesis introduces your structures of chimney bodies and evaluation of the state legal enouncement which is dealing with problems of chimney bodies. This thesis also putting mind into the statistics which are about firebility of chimney bodies in the Czech Republic. Next chapter describes my own experiences and facts that I gain from my work as a State staircases supervisor on the construction prevention department and during investigation of fires for HZS Carlsbad region. One part of thesis is about principles and effects which may occure when you use chimney bodies. I even propose measures for reduction firebility and changes of legal enouncements which are dealing with problems of chimney bodies.en
dc.format41 l. : il. + 14 příl.cs
dc.format.extent4123519 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkomíncs
dc.subjectkouřovodcs
dc.subjectspalinová cestacs
dc.subjecttepelný spotřebičcs
dc.subjectkomínový požárcs
dc.subjectkontrola a čištění spalinové cestycs
dc.subjectrevizecs
dc.subjectchimneyen
dc.subjectsmoke-flueen
dc.subjectcombustion gas pathen
dc.subjectheating applianceen
dc.subjectsmoke-stack fireen
dc.subjectcontrol and clearing of combustion gas pathen
dc.subjectrevisionen
dc.titleKomínová tělesa - Komíny a kouřovody z hlediska požární ochranycs
dc.title.alternativeChimney Bodies – Chimneys and Flues from the Point of View of Fire Protectionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100981cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeFoukal, Lukášcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.contributor.consultantChudová, Danacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMEJ012_FBI_B3908_3908R006_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record