Zobrazují se záznamy 13638-13657 z 53105

  Klíčové slovo
  evropská soutěžní síť [1]
  Evropská strategie zaměstnanosti [4]
  evropská tabáková směrnice [1]
  Evropská une [1]
  Evropská Unie [9]
  Evropská unie [249]
  evropská unie [3]
  Evropská unie (EU) [1]
  Evropská unie, Chorvatsko, Přístupový proces. [1]
  Evropská unie, Česká republika, Rada EU, předsednictví, instituce EU [1]
  Evropská unie, daň z přidané hodnoty, místo plnění, zdanitelné plnění, odpočet daně, sazba daně, základ daně, směrnice EU, harmonizace daně, dokumenty EU [1]
  Evropská unie, daň z přidané hodnoty, zákony, reformy, sazby daně, restaurační činnost, ubytovací činnost [1]
  Evropská unie, dotace, zemědělství, Společná zemědělská politika, chov prasat zemědělské družstvo, Program rozvoje venkova, projekt, financování projektu. [1]
  Evropská unie, Energetická bezpečnost EU, Energetická politika, Alternativní směry v energetické politice EU [1]
  Evropská unie, eurozóna, Evropská centrální banka, euro, cenová stabilita, inflace, dluhová krize, hrubý domácí produkt, konvergenční kritéria, Maastrichtská smlouva, mechanismus směnných kurzů II, nezaměstnanost, optimální měnová oblast, Pakt stability a růstu, rozpočtový deficit, Slovinsko, Slovensko, veřejný dluh [1]
  Evropská unie, Evropská politika sousedstvi, vnější vztahy, Izrael, Palestina, Blízký východ, Euro-izraelské partnerství [1]
  Evropská unie, Evropská politika sousedství, Migrace, Migrační krize, Uprchlíci [1]
  Evropská unie, evropské právo, volný pohyb zboží, judikatura, Soudní dvůr Evropské unie [1]
  Evropská unie, Evropský fond regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj, požární sport, projekt, projektové řízení, Regionální operační program, sport, strukturální fondy [1]
  Evropská unie, Evropský sociální fond, dotace, poskytovatel dotace, žadatel, příjemce, vzdělávací projekt, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. [1]