Zobrazují se záznamy 31314-31333 z 50759

  Klíčové slovo
  podnikatelské riziko [3]
  podnikatelské riziko, risk management, metoda IPR, eliminace, pojištění podnikatelských rizik, pojistný program, [1]
  podnikatelské subjekty [2]
  podnikatelské úvěry [1]
  podnikatelsky_zamer [1]
  podnikatelský inkubátor [4]
  Podnikatelský inkubátor, start-up firma, inovace, financování firem, business angels, dotazníkové šetření, metodika BLUES [1]
  Podnikatelský model [1]
  Podnikatelský plán [20]
  podnikatelský plán [68]
  podnikatelský plán a záměr [1]
  podnikatelský plán, cíle podnikání, založení restaurace [1]
  podnikatelský plán, finanční plán, založení podniku, marketingová agentura [1]
  Podnikatelský plán, fitness centrum, trh, Porterova analýza, SWOT analýza, finanční plán, zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu. [1]
  podnikatelský plán, fotovoltaická elektrárna, pronájem nebytových prostor, SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model [1]
  Podnikatelský plán, hosteska, hostesingová agentura, společnost, služba, projekt, společenská smlouva, analýza prostředí, finanční plán [1]
  Podnikatelský plán, PESTEL analýza, SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, podnikání, startup, založení společnosti, podpora podnikání, zdroje financování, zakladatelský rozpočet, marketingový výzkum [1]
  Podnikatelský plán, podnikatel, podnik, podnikání, živnost, společnost s ručením omezeným, PEST analýza, SWOT analýza, Porterův model konkurenčních sil, marketingový průzkum, finanční plán, rizika [1]
  podnikatelský plán, podnikatelský záměr, podnikání, podnikatel, podnik, PESTLE, SWOT, bod zvratu [1]
  Podnikatelský plán, podnikání, cash-flow, SWOT analýza, Porterova analýza, svatební salón [1]