Zobrazují se záznamy 1221-1240 z 13345

  Klíčové slovo
  bytový dům Větrník [1]
  bytový dům, kontaktní zateplovací systém, tepelně - technické posouzení [1]
  bytový dům, kotel, stavba, zdroj tepla [1]
  bytový dům, novostavba, zděná stavba, jednoplášťová plochá vegetační střecha, částečně podsklepený objekt, nízkoenergetický dům [1]
  bytový dům, panelová soustava VVU – ETA, ETICS, hydraulické vyvážení, solární ohřev teplé vody, [1]
  bytový dům, projektová dokumentace, realizace stavby, tepelně technické posouzení, obálka budovy [1]
  bytový dům, restaurace, podzemní garáž, ŽB prefabrikovaný skelet, základová konstrukce, kalich, porovnání stropů, spiroll, filigran, rozpočet, harmonogram [1]
  bytový dům, sanace bytových domů, panelový dům, energetická náročnost budov, energetika budov, stavební tepelná technika, okrajové podmínky [1]
  bytový dům, technologický postup, vodorovné konstrukce, svislé konstrukce, zdící systém [1]
  Bytový dům, technologický předpis, zařízení staveniště, položkový rozpočet, časový harmonogram. [1]
  Bytový dům, větraná fasáda, pultová střecha, balkón [1]
  bytový dům, vícegenerační bydlení, občanská vybavenost, bezbariérovost, Ostrava Jih, Hrabůvka [1]
  Bytový dům, vytápění, otopná tělesa, tepelné čerpadlo, osvětlení [1]
  Bytový dům, výkopy, základy, technologický postup [1]
  bytový dům, zdění, rozpočet [1]
  bytový dům,povodňová oblast, parcela, ulice Wolkerova, pětipodlažní, garážové parkování, betonu C20/25,monolitický železobeton, Porotherm systém, hambálková konstrukce, sedlový typ, inženýrské sítě [1]
  bytový dům. [3]
  bytový fond [3]
  byty [8]
  byty a kanceláře [1]