• Bytový dům 

    Adámek, Lukáš (Diplomová práce, 2006)