Now showing items 1-1 of 1

  • Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet 

    Janas, Petr; Krejsa, Martin; Krejsa, Vlastimil (JANAS, Petr, Martin KREJSA a Vlastimil KREJSA. Přímý optimalizovaný pravděpodobnostní výpočet. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3798-7.)