• Bytový dům 

    Záloha, Martin (Diplomová práce, 2007)