• Bytový dům 

    Zapletal, Jindřich (Diplomová práce, 2006)