Results Per Page:

Now showing items 1-10 of 1

Experimental measurement line (1)
Experimentální měřící trať (1)
Hydrostatic pressure (1)
Hydrostatický tlak (1)
Loss coefficient (1)
Objemový průtok (1)
Sací tvarovka (1)
Suction shaped piece (1)
T-kus (1)
T-piece (1)