Title Sandstones petrographic and porosity parameters interpretation with use of Compositional Data Analysis

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89072

Show simple item record


dc.contributor.author Labus, Małgorzata cs
dc.date.accessioned 2012-02-10T08:13:06Z cs
dc.date.accessioned 2011-08-12T08:57:28Z
dc.date.available 2012-02-10T08:13:06Z cs
dc.date.available 2011-08-12T08:57:28Z
dc.date.issued 2008 cs
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2007, vol. 53, no. 1, p. 53-65 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89072
dc.description.abstract In this paper is tested a possibility of implementation of a statistical method Compositional Data Analysis in the interpretation of porosity measurement data and petrographic data of rocks. The sampled rocks were Polish building sandstones divided into 4 groups related to a geological region or a stratigraphical position. Porosity analysis performed for 35 sandstone samples include measurement of effective porosity, dynamic porosity as well as the pore area parameters. The results of the analyses were interpreted with the use of CDA. This same procedure was used when the porosity date were correlated to mineral composition of the sandstones. en
dc.format.extent 312428 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso eng en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2007/LIII-2007-1-53-65.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject sandstones en
dc.subject petrographical compound en
dc.subject porosity parameter en
dc.subject Compositional Data Analysis en
dc.title Title Sandstones petrographic and porosity parameters interpretation with use of Compositional Data Analysis en
dc.title.alternative Interpretace petrografických a porozitních charakteristik pískovců s využitím metody CDA (Compositional Data Analysis) en
dc.type article en
dc.description.abstract-en V této práci je otestována možnost implementace statistické metody: metoda CDA při interpretaci naměřených dat porózity a petrografických dat hornin. Vzorky hornin byly polské stavební pískovcové kameny rozdělené do 4 skupin dle geologické oblasti nebo stratigrafického umístění. Analýza porosity, provedená na 35 vzorcích pískovců, zahrnuje měření efektivní porózity, dynamické porózity, a také parametry v oblasti póru. Výsledky analýz byly interpretovány využitím metody CDA. Stejný postup byl použit při korelaci s minerálním složením kamenů pískovců. en

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2007-53-1-53-labus.pdf 305.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics