Results Per Page:

Now showing items 1-2 of 1

analysis, labor productivity, personal costs, work order, working time, employees, activity, labor costs, effect, method, detail (1)
analýza, produktivita práce, osobní náklady, pracovní příkaz, pracovní doba, zaměstnanci, činnost, mzdové náklady, vliv, metoda, údaj (1)