Show simple item record

dc.contributor.advisorKořená, Kateřinacs
dc.contributor.authorVaňková, Luciecs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:08:57Z
dc.date.available2011-10-19T07:08:57Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89355
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractBurza cenných papírů je instituce, která představuje důležitou a nedílnou součást kapitálových trhů. Cílem práce je srovnání Burzy cenných papírů Praha s burzou bratislavskou, varšavskou a RM-Systému. První část práce je zaměřena na teoretická východiska burzy z hlediska jejího významu, organizace, funkce, třídění burz a členění burzovních obchodů. Druhá teoretická část charakterizuje vybrané burzy. Zabývá se jejich historií, organizační struktury, způsobu obchodování, struktury a charakteristiky trhů a burzovních indexů. Praktická část srovnává jednotlivé burzy na základě ročních objemů obchodů s akciemi, dluhopisy, financial futures, tržní kapitalizace, počtu emisí s akciemi, dluhopisy a primárních emisí a dosaženého výsledku hospodaření.cs
dc.description.abstractStock Exchange is an institution that is an important and integral part of the capital markets. The aim of this work is compared to the Prague Stock Exchange with the stock exchange in Bratislava, Warsaw and RM-System. The first part focuses on the theoretical basis of the exchange in terms of its meaning, organization, functions, sorting and breakdown of stock exchange trades. The second theoretical part describes the selected stock. It deals with the history, organizational structure, method of trading, the structure and characteristics of markets and stock indices. The practical part of the compares each stock based on the annual volume of trading in shares, bonds, financial futures, market capitalization, number of issues of shares, bonds and IPOs, and achieved profit.en
dc.format.extent1690017 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectburza, akcie, dluhopisy, deriváty, tržní kapitalizace, primární emise, výsledek hospodařenícs
dc.subjectStock exchange, shares, bonds, derivates, market capitalization, Initial Public Offering, profiten
dc.titleSrovnání Varšavské, Bratislavské a RM-Systém burzy s Burzou cenných papírů Prahacs
dc.title.alternativeComparison of Warsaw, Bratislava and RM-Systém Stock Exchange to Prague Stock Exchangeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeAdámek, Davidcs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVAN411_EKF_B6202_6202R010_00_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record