Results Per Page:

Now showing items 1-10 of 1

building a protective factor (1)
heltering of the population (1)
improvizovaný úkryt (1)
ochrana obyvatelstva (1)
ochranný součinitel stavby (1)
permanent shelter (1)
protection of the population (1)
stálý úkryt (1)
temporary shelter (1)
ukrytí obyvatelstva (1)