Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGrygárek, Petrcs
dc.contributor.authorKlimenko, Vítcs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:10:07Z
dc.date.available2011-10-19T07:10:07Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89502
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je prozkoumání a zdokumentování bezpečnostních rizik nasazení Internetového protokolu IPv6. Práce je rozdělena do pěti oblastí, ve kterých jsou vždy popsány nejkritičtější zranitelná místa. První kapitola je zaměřena na bezpečnost v lokálních sítích a možnostech eliminace zranitelností. Následující kapitoly zahrnují problematiku přechodu ze současné verze IPv4 na IPv6, zabezpečení síťového provozu, směrovacích protokolů a moderních operačních systémů. Součástí práce je také praktická část obsahující ukázky bezpečnostních a útočných technik testovaných na operačních systémech a Cisco zařízeních.cs
dc.description.abstractThe goal of this master thesis is to explore and document the security risks associated with deploying the new Internet Protocol version 6 (IPv6). The thesis is divided into five areas, which are each described according to the most critical vulnerabilities. The first chapter focuses on security in local networks and how to eliminate those vulnerabilities. The following chapters include issues associated with transitioning from the current Internet Protocol version 4 (IPv4) to IPv6 and the security of network traffic, routing protocols, and contemporary operating systems. The work also contains practical examples of security and attack techniques tested on operating systems and Cisco devices.en
dc.format.extent1946124 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectipv6, bezpečnost, zranitelnost, útoky, směrování, operační systémy, ipsec, koexistence, ciscocs
dc.subjectipv6, security, vulnerability, attacks, routing, operating systems, ipsec, dual-stack, ciscoen
dc.titleBezpečnost protokolu IPv6cs
dc.title.alternativeIPv6 Securityen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGrygárek, Jiřícs
dc.date.accepted2011-08-16cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKLI307_FEI_N2647_2612T025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam