Show simple item record

dc.contributor.advisorVozňáková, Ivetacs
dc.contributor.authorRanochová, Petracs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:26:25Z
dc.date.available2011-10-19T07:26:25Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89637
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractDisertační práce „Mikroekonomické aspekty integrace investičních pobídek“ si klade za cíl na základě analýzy současného systému investičních pobídek v České republice upozornit na základní nedostatky celého systému a navrhnout nový systém investičních pobídek včetně metodického postupu. Tento metodický postup bude využitelný pro žadatele o investiční pobídky. Analýza stávajícího systému investičních pobídek vychází z platných právních předpisů, konkrétních programů systému a zpracovaných statistických údajů. Zároveň v této disertační práci bude navržena soustava ukazatelů, které pomůžou žadatelům zjistit efektivnost investiční pobídky.cs
dc.description.abstractThe dissertation on „Microeconomic aspects of investment invitations“ is aimed at analyzing the current system of investment incentives in the Czech Republic and consequently highlighting the fundamental deficiencies of the system. This will enable us to propose a new system of incentives, including useful investment methodology, which may help applicants for investment invitations. An analysis of the current system of investment incentives results from applicable laws and regulations, specific programs within the system and processed statistical data. At the same time, this dissertation will try to propose a set of indicators to help applicants determine effectiveness of investment invitations.en
dc.format105, [71] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent5933446 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinvestiční pobídkacs
dc.subjectmikroekonomické aspektycs
dc.subjectinvestiční metodikacs
dc.subjectinvestment invitationen
dc.subjectmicroeconomic aspectsen
dc.subjectinvestment methodologyen
dc.titleMikroekonomické aspekty investičních pobídekcs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201101579cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠnapka, Petrcs
dc.contributor.refereeŽivělová, Ivacs
dc.contributor.refereeStibor, Miroslavcs
dc.date.accepted2011-06-30cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programŘízení průmyslových systémůcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisRAN021_FMMI_P3925_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record