Searching for old mine workings through the use of handheld GNSS receivers

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89685

Show simple item record


dc.contributor.author Mučková, Jitka
dc.date.accessioned 2011-11-09T07:38:56Z
dc.date.available 2011-11-09T07:38:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 3, p. 51-55 : ill. cs
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89685
dc.description.abstract Old mine workings situated in a landscape pose a very serious problem from the point of view of people security and property protection. For that reason it is necessary to look for these mine workings and liquidate them. The use of handheld GNSS receivers is one of alternative methods of searching for old mine workings. The accuracy of handheld GNSS receives does not reach the level of accuracy of geodetic apparatuses, but it is sufficient for the purpose of searching for locations of old mine workings as is clear from the considerations given in this article. The test was performed at points of fundamental geodetic control. cs
dc.format.extent 810732 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering cs
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2011/LVII-2011-3-51-55.pdf cs
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta
dc.subject handheld GNSS receiver cs
dc.subject old mine workings cs
dc.subject positional accuracy cs
dc.subject people security cs
dc.subject property protection cs
dc.title Searching for old mine workings through the use of handheld GNSS receivers cs
dc.title.alternative Vyhledávání starých důlních děl pomocí ruční aparatury GNSS cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en Obsahem článku je test polohové přesnosti ruční aparatury GNSS. Využití této aparatury může být jednou z alternativ pro vyhledávání starých a opuštěných důlních děl, které se nacházejí v hojném počtu na území České republiky a jsou problémem z hlediska bezpečnosti lidí a ochrany majetku. Přesnost ručních souprav GNSS nedosahuje úrovně geodetických aparatur, ale pro účely vyhledávání starých důlních děl je dostačující, jak vyplývá z následujících úvah, uvedených v tomto článku. Test byl proveden na bodech základního polohového bodového pole. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2011-57-3-51-muckova.pdf 791.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics