Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKučera, Petrcs
dc.contributor.authorKrčma, Martincs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:28:19Z
dc.date.available2012-01-27T15:28:19Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89903
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci je řešena problematika měření koncentrace zplodin. Práci jsem rozdělil na několik hlavních části. V první, teoretické části jsem nastínil vznik a složení kouře, následně jsem přiblížil základní techniky pro měření koncentrace jednotlivých složek kouře. V další části jsem podrobně popsal zařízení, na kterých jsem svá měření prováděl. Do poslední části jsem zařadil detailní postupy a metodiku měření koncentrace zplodin hoření na praktických úlohách.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with problems of exhaust emission measurement. It is divided into several parts. The first, theoretical part outlines the origin of smoke and its composition, the next part concentrates on fundamental techniques used for individual smoke components concentration measurement. The follow-up part describes in detail the equipment which was used to carry out the measurements. The last part of the thesis includes detailed procedures and methods for measuring the concentration of burning emission using practical examples.en
dc.format40, [15] l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent2424582 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalyzátor, koncentrace, měření, požárně technická komoracs
dc.subjectanalyzer, concentration, measurements, technical fire chamberen
dc.titleMěření koncentrace zplodin hořenícs
dc.title.alternativeMeasurement of Concentration of Combustion Productsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200092cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNetopil, Josefcs
dc.date.accepted2012-01-24cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKRC101_FBI_B3908_3908R006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam