Měření koncentrace zplodin hoření

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89903

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kučera, Petr cs
dc.contributor.author Krčma, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:28:19Z
dc.date.available 2012-01-27T15:28:19Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89903
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract V této bakalářské práci je řešena problematika měření koncentrace zplodin. Práci jsem rozdělil na několik hlavních části. V první, teoretické části jsem nastínil vznik a složení kouře, následně jsem přiblížil základní techniky pro měření koncentrace jednotlivých složek kouře. V další části jsem podrobně popsal zařízení, na kterých jsem svá měření prováděl. Do poslední části jsem zařadil detailní postupy a metodiku měření koncentrace zplodin hoření na praktických úlohách. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with problems of exhaust emission measurement. It is divided into several parts. The first, theoretical part outlines the origin of smoke and its composition, the next part concentrates on fundamental techniques used for individual smoke components concentration measurement. The follow-up part describes in detail the equipment which was used to carry out the measurements. The last part of the thesis includes detailed procedures and methods for measuring the concentration of burning emission using practical examples. en
dc.format 40, [15] l. : il. + 1 DVD-R cs
dc.format.extent 2424582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject analyzátor, koncentrace, měření, požárně technická komora cs
dc.subject analyzer, concentration, measurements, technical fire chamber en
dc.title Měření koncentrace zplodin hoření cs
dc.title.alternative Measurement of Concentration of Combustion Products en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200092 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Netopil, Josef cs
dc.date.accepted 2012-01-24 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KRC101_FBI_B3908_3908R006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KRC101_FBI_B3908_3908R006_2012.pdf 2.312Mb PDF View/Open
KRC101_FBI_B3908_3908R006_2012_priloha.pdf 1.319Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics