Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPaclová, Hanacs
dc.contributor.authorHlahůlek, Josefcs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:29:35Z
dc.date.available2012-01-27T15:29:35Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89992
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tématem: „Návrh nového využití areálu statku v obci Louka“. Cílem diplomové práce je návrh nového funkčního využití (rekonstrukce) souboru objektů opuštěného statku v obci Louka. Úvod této práce je věnován základním poznatkům o obci, řešenému území a teoretickým východiskům. Další část se zabývá popisem dvou variant řešení, které jsou zpracovány ve formě objemové studie. Jedna vybraná varianta je propracována detailně. V jednotlivých variantách jsou zohledněny požadavky na památkově chráněný objekt, který je součástí řešeného území. Při tvoření návrhů je kladen důraz především na vhodné skloubení účelnosti, funkčnosti a estetičnosti tak, aby tato stavba svým rázem zapadla do okolního prostředí.cs
dc.description.abstractThis project deals with the theme: "Proposed new utilization of the farm area in Louka." The aim of the thesis is to design new functional recovery (reconstruction) of the complex of buildings in an abandoned farm in the village Louka. Introduction in this thesis is devoted to the basic knowledge about the village, solved area and theoretical solutions. The next section deals with the description of two alternative solutions that are processed in the form of volumetric studies. One of the selected variant is elaborated in detail. There are taken into consideration requirements for historically protected area which is part of solved object, in each variations. When creating the project the focus is laying on appropriate harmonization of efficiency, function and aesthetics so this reconstruction perfectly fits into surrounding environment.en
dc.format58, [15] l. : il. + 26 příl.cs
dc.format.extent6779902 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbrownfield, rekonstrukce, areál, statek, sýpka, kulturní památkacs
dc.subjectbrownfield, reconstruction, grounds, farm, granary, monumenten
dc.titleNávrh nového využití areálu statku v obci Loukacs
dc.title.alternativeProposed New Utilization of the Farm Area in Loukaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200197cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKoščáková, Jitkacs
dc.date.accepted2012-01-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisHLA281_FAST_N3607_3607T013_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam