Urbanistická studie nového využití bývalého fotbalového hřiště v Bohumíně

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90029

Show simple item record


dc.contributor.advisor Proske, Zbyněk cs
dc.contributor.author Kaločová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:30:13Z
dc.date.available 2012-01-27T15:30:13Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90029
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem nového vyuţití bývalého fotbalového hřiště v Bohumíně. Na základě získaných poznatků o řešeném území a poţadavků zadavatele byl vypracován návrh ve dvou funkčně rozdílných variantách vyuţití území. První varianta se zabývá vyuţitím území pro občanskou vybavenost s návrhem výstavby informačně vzdělávacího centra Natury 2000 s restaurací. Druhá varianta řeší moţnost zástavby území objekty určenými pro podnikání nerušivého charakteru. První varianta je zpracována v diplomové práci podrobněji, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a ekonomického zhodnocení. Práce se skládá z textové části včetně příloh a výkresové části. cs
dc.description.abstract The diploma thesis is focused on finding a new usage of former footbal pitch in Bohumin. On basis of obtained informations about the area and requirements by city hall, two different drafts of area usage have been created. First draft is focused on using the area for educational center Natura 2000, including restaurant. Second draft is finding solution about using this area for buildings related to bussiness without disturbing impact on the neighborhood. First of the drafts is more utilized, including technical and traffic infrastructure and economical evaluation.. Thesis consists of a text part with attachments and a drawning part. en
dc.format 55, [24] l. : il. + 17 příl. cs
dc.format.extent 3472114 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject fotbalové hřiště cs
dc.subject natura 2000 cs
dc.subject restaurace cs
dc.subject informačně-vzdělávací centrum cs
dc.subject football pitch en
dc.subject natura 2000 en
dc.subject restaurant en
dc.subject education center en
dc.title Urbanistická studie nového využití bývalého fotbalového hřiště v Bohumíně cs
dc.title.alternative Land-Use Study of a New Utilization Ex-Football Pitch in Bohumín en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200201 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Mlýnek, Petr cs
dc.date.accepted 2012-01-10 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis KAL322_FAST_N3607_3607T013_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAL322_FAST_N3607_3607T013_2011.pdf 3.311Mb PDF View/Open
KAL322_FAST_N3607_3607T013_2011_priloha.pdf 10.12Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics