Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorProske, Zbyněkcs
dc.contributor.authorKaločová, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:30:13Z
dc.date.available2012-01-27T15:30:13Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90029
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem nového vyuţití bývalého fotbalového hřiště v Bohumíně. Na základě získaných poznatků o řešeném území a poţadavků zadavatele byl vypracován návrh ve dvou funkčně rozdílných variantách vyuţití území. První varianta se zabývá vyuţitím území pro občanskou vybavenost s návrhem výstavby informačně vzdělávacího centra Natury 2000 s restaurací. Druhá varianta řeší moţnost zástavby území objekty určenými pro podnikání nerušivého charakteru. První varianta je zpracována v diplomové práci podrobněji, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a ekonomického zhodnocení. Práce se skládá z textové části včetně příloh a výkresové části.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on finding a new usage of former footbal pitch in Bohumin. On basis of obtained informations about the area and requirements by city hall, two different drafts of area usage have been created. First draft is focused on using the area for educational center Natura 2000, including restaurant. Second draft is finding solution about using this area for buildings related to bussiness without disturbing impact on the neighborhood. First of the drafts is more utilized, including technical and traffic infrastructure and economical evaluation.. Thesis consists of a text part with attachments and a drawning part.en
dc.format55, [24] l. : il. + 17 příl.cs
dc.format.extent3472114 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfotbalové hřištěcs
dc.subjectnatura 2000cs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectinformačně-vzdělávací centrumcs
dc.subjectfootball pitchen
dc.subjectnatura 2000en
dc.subjectrestauranten
dc.subjecteducation centeren
dc.titleUrbanistická studie nového využití bývalého fotbalového hřiště v Bohumíněcs
dc.title.alternativeLand-Use Study of a New Utilization Ex-Football Pitch in Bohumínen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200201cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMlýnek, Petrcs
dc.date.accepted2012-01-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisKAL322_FAST_N3607_3607T013_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam