• Inovace v krajích ČR 

    Beran, Vlastimil; Gibarti, Jana; Verner, Tomáš (Ekonomická revue. 2008, roč. 11, č. 4, s. 106-124.)