Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorOžana, Štěpán
dc.contributor.authorPieš, Martin
dc.date.accessioned2012-06-04T10:54:47Z
dc.date.available2012-06-04T10:54:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPrzegląd elektrotechniczny. 2012, r. 88, nr. 5B, s. 183-186.cs
dc.identifier.issn0033-2097
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90530
dc.description.abstractThe paper deals with modeling the flow of compressible media in a vessel, while elasticity of the vessel can change. It presents mathematical model of a pipeline as system with distributed parameters, consisting of three partial differential equations and two additional equations which describes density and area as functions of pressure and temperature. The solution of the problematic is achieved by means of Matlab&Simulink environment, particularly by use of S-functions and finite difference method (FDM). The paper includes a case study when a set of pressure impulses is brought to the model of a vessel. As a result, media pressure, temperature and velocity are displayed over the time and along the pipeline.cs
dc.format.extent2421370 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherSigma Notcs
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd elektrotechnicznycs
dc.relation.urihttp://pe.org.pl/articles/2012/5b/42.pdfcs
dc.subjectmodelingcs
dc.subjectsimulationcs
dc.subjectsimulinkcs
dc.subjects-functioncs
dc.subjectpartial differential equationscs
dc.titleModeling the flow of compressible media in a vessel by means of Simulin S-functionscs
dc.title.alternativeModelowanie przepływu ściśliwego media w naczyniu kwionośnym za pomocą środowiska Matlab &Simulink i S-funkcjics
dc.typearticlecs
dc.identifier.locationNení ve fondu ÚKcs
dc.description.abstract-enW pracy opisane jest modelowanie przepływu ściśliwego medium w naczyniu kwionośnym (żyle), gdzie elastyczność naczynia może być zmienna. Przedstawiono model matematyczny rurociągu z rozłożonymi parametrami, który składa się z trzech równań różniczkowo cząstkowych i dwa dodatkowe równania, które opisują gęstości i powierzchnię w funkcji ciśnienia I temperatury. Problem jest rozwiązywany za pomocą środowiska Matlab & Simulink, w szczególności poprzez wykorzystanie S-funkcji i metody różnic skończonych (finite difference method - FDM). Artykuł zawiera analizę przypadku, gdy zestaw impulsów ciśnienia doprowadza się do modelu naczynia. Wynikiem analizy są przebiegi czasowe ciśnienia, temperatury i prędkości wzdłuż naczynia krwionośnego.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume88cs
dc.description.issue5Bcs
dc.description.lastpage186cs
dc.description.firstpage183cs
dc.identifier.wos000303668600042


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam