Modeling the flow of compressible media in a vessel by means of Simulin S-functions

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90530

Show simple item record


dc.contributor.author Ožana, Štěpán
dc.contributor.author Pieš, Martin
dc.date.accessioned 2012-06-04T10:54:47Z
dc.date.available 2012-06-04T10:54:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd elektrotechniczny. 2012, r. 88, nr. 5B, s. 183-186. cs
dc.identifier.issn 0033-2097
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90530
dc.description.abstract The paper deals with modeling the flow of compressible media in a vessel, while elasticity of the vessel can change. It presents mathematical model of a pipeline as system with distributed parameters, consisting of three partial differential equations and two additional equations which describes density and area as functions of pressure and temperature. The solution of the problematic is achieved by means of Matlab&Simulink environment, particularly by use of S-functions and finite difference method (FDM). The paper includes a case study when a set of pressure impulses is brought to the model of a vessel. As a result, media pressure, temperature and velocity are displayed over the time and along the pipeline. cs
dc.format.extent 2421370 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Sigma Not cs
dc.relation.ispartofseries Przegląd elektrotechniczny cs
dc.relation.uri http://pe.org.pl/articles/2012/5b/42.pdf cs
dc.subject modeling cs
dc.subject simulation cs
dc.subject simulink cs
dc.subject s-function cs
dc.subject partial differential equations cs
dc.title Modeling the flow of compressible media in a vessel by means of Simulin S-functions cs
dc.title.alternative Modelowanie przepływu ściśliwego media w naczyniu kwionośnym za pomocą środowiska Matlab &Simulink i S-funkcji cs
dc.type article cs
dc.identifier.location Není ve fondu ÚK cs
dc.description.abstract-en W pracy opisane jest modelowanie przepływu ściśliwego medium w naczyniu kwionośnym (żyle), gdzie elastyczność naczynia może być zmienna. Przedstawiono model matematyczny rurociągu z rozłożonymi parametrami, który składa się z trzech równań różniczkowo cząstkowych i dwa dodatkowe równania, które opisują gęstości i powierzchnię w funkcji ciśnienia I temperatury. Problem jest rozwiązywany za pomocą środowiska Matlab & Simulink, w szczególności poprzez wykorzystanie S-funkcji i metody różnic skończonych (finite difference method - FDM). Artykuł zawiera analizę przypadku, gdy zestaw impulsów ciśnienia doprowadza się do modelu naczynia. Wynikiem analizy są przebiegi czasowe ciśnienia, temperatury i prędkości wzdłuż naczynia krwionośnego. cs
dc.rights.access openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.type.status Peer-reviewed cs
dc.description.source Web of Science cs
dc.description.volume 88 cs
dc.description.issue 5B cs
dc.description.lastpage 186 cs
dc.description.firstpage 183 cs
dc.identifier.wos 000303668600042

Files in this item

Files Size Format View Description
przeglad-elektrotech-2012-88-5b-183-ozana.pdf 2.309Mb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics