Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMalinovský, Jancs
dc.contributor.authorŘíčná, Andreacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:32:40Z
dc.date.available2012-07-11T07:32:40Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90817
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTéma diplomové práce zní "Konkurenceschopnost města Opavy v cestovním ruchu". Zadavatelem je Statutární město Opava, odbor rozvoje města a strategického plánování. Na počátku práce byl stanoven hlavní cíl a to navrhnout doporučení ke zlepšení pozice města Opavy v cestovním ruchu tak, aby byla konkurenceschopná vůči ostatním městům. Opava tak přiláká více turistů z České republiky i zahraničí. Dosažení hlavního cíle se skládá ze dvou dílčích cílů. První z nich je detailní analýza turistické vybavenosti vybraných měst a druhý dotazníkové šetření zjišťující motivaci návštěvy a úroveň infrastruktury cestovního ruchu města Opavy. První kapitola je teoretická, zabývá se východisky pro zkoumání konkurenceschopnosti v cestovním ruchu. Jsou definovány pojmy město a konkurenceschopnost v cestovním ruchu. Kapitola je dále věnována předpokladům a potenciálu rozvoje v cestovním ruchu, problematice primární a sekundární nabídky v cestovním ruchu a dopadům cestovního ruchu na město. Následující kapitola analyzuje primární a sekundární nabídku vybraných měst. Další kapitola je založena na marketingovém výzkumu města Opavy. Poslední kapitola je věnována návrhům a doporučením ke zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti v cestovním ruchu města Opavy.cs
dc.description.abstractThe topic of diploma thesis is "Competitiveness of the Opava City in the Tourism". The submitter is Opava City, the department of development of city and strategic planning. At the beginning of my thesis the main objective was defined, i. e. to suggest proposals to improvement of position Opava City in tourism, so that Opava was able to compete in relation to other cities. Opava attracts more tourists from the Czech Republic and from abroad. Achieving of the main objective consists of two partial objectives. The first of them is detailed analysis of turistic equipment chosen cities and the second of them is marketing research finding out motivation of visit and quality of tourism infrastructure of Opava City. The first chapter is theoretic, deals with posiblilities to research competitiveness in the tourism. Key concepts the city and competitiveness in the tourism are defined. The first chapter includes assumptions and potentials of the tourist development, primary and secondary supply of the trourism and impacts of the tourism on the city. The following chapter analyses primary and secondary supply of the choosing cities. The next chapter is based on marketing research of Opava City. The last chapter is devoted proposals and suggestions to improvement and increase of competitiveness in the tourism of Opava City.en
dc.format.extent2463235 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkonkurenceschopnost v cestovním ruchucs
dc.subjectdestinacecs
dc.subjectnabídka v cestovním ruchucs
dc.subjectmultiplikační efektcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectměsto Opavacs
dc.subjectnávrhy pro zvýšení konkurenceschopnostics
dc.subjectcompetitiveness in the Tourismen
dc.subjectdestinationen
dc.subjectsupply in the Tourismen
dc.subjectmultiplier effecten
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectOpava cityen
dc.subjectproposals to increase of competitivenessen
dc.titleKonkurenceschopnost města Opavy v cestovním ruchucs
dc.title.alternativeCompetitiveness of the Opava City in the Tourismen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHlaváček, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department118 - Katedra regionální a environmentální ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchRegionální rozvojcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisRIC0022_EKF_N6202_6202T040_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam