Konkurenceschopnost města Opavy v cestovním ruchu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90817

Show simple item record


dc.contributor.advisor Malinovský, Jan cs
dc.contributor.author Říčná, Andrea cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:32:40Z
dc.date.available 2012-07-11T07:32:40Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90817
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Téma diplomové práce zní "Konkurenceschopnost města Opavy v cestovním ruchu". Zadavatelem je Statutární město Opava, odbor rozvoje města a strategického plánování. Na počátku práce byl stanoven hlavní cíl a to navrhnout doporučení ke zlepšení pozice města Opavy v cestovním ruchu tak, aby byla konkurenceschopná vůči ostatním městům. Opava tak přiláká více turistů z České republiky i zahraničí. Dosažení hlavního cíle se skládá ze dvou dílčích cílů. První z nich je detailní analýza turistické vybavenosti vybraných měst a druhý dotazníkové šetření zjišťující motivaci návštěvy a úroveň infrastruktury cestovního ruchu města Opavy. První kapitola je teoretická, zabývá se východisky pro zkoumání konkurenceschopnosti v cestovním ruchu. Jsou definovány pojmy město a konkurenceschopnost v cestovním ruchu. Kapitola je dále věnována předpokladům a potenciálu rozvoje v cestovním ruchu, problematice primární a sekundární nabídky v cestovním ruchu a dopadům cestovního ruchu na město. Následující kapitola analyzuje primární a sekundární nabídku vybraných měst. Další kapitola je založena na marketingovém výzkumu města Opavy. Poslední kapitola je věnována návrhům a doporučením ke zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti v cestovním ruchu města Opavy. cs
dc.description.abstract The topic of diploma thesis is "Competitiveness of the Opava City in the Tourism". The submitter is Opava City, the department of development of city and strategic planning. At the beginning of my thesis the main objective was defined, i. e. to suggest proposals to improvement of position Opava City in tourism, so that Opava was able to compete in relation to other cities. Opava attracts more tourists from the Czech Republic and from abroad. Achieving of the main objective consists of two partial objectives. The first of them is detailed analysis of turistic equipment chosen cities and the second of them is marketing research finding out motivation of visit and quality of tourism infrastructure of Opava City. The first chapter is theoretic, deals with posiblilities to research competitiveness in the tourism. Key concepts the city and competitiveness in the tourism are defined. The first chapter includes assumptions and potentials of the tourist development, primary and secondary supply of the trourism and impacts of the tourism on the city. The following chapter analyses primary and secondary supply of the choosing cities. The next chapter is based on marketing research of Opava City. The last chapter is devoted proposals and suggestions to improvement and increase of competitiveness in the tourism of Opava City. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2463235 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject konkurenceschopnost v cestovním ruchu cs
dc.subject destinace cs
dc.subject nabídka v cestovním ruchu cs
dc.subject multiplikační efekt cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject město Opava cs
dc.subject návrhy pro zvýšení konkurenceschopnosti cs
dc.subject competitiveness in the Tourism en
dc.subject destination en
dc.subject supply in the Tourism en
dc.subject multiplier effect en
dc.subject marketing research en
dc.subject Opava city en
dc.subject proposals to increase of competitiveness en
dc.title Konkurenceschopnost města Opavy v cestovním ruchu cs
dc.title.alternative Competitiveness of the Opava City in the Tourism en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hlaváček, Petr cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 118 - Katedra regionální a environmentální ekonomiky cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Regionální rozvoj cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis RIC0022_EKF_N6202_6202T040_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RIC0022_EKF_N6202_6202T040_2012.pdf 2.349Mb PDF View/Open
RIC0022_EKF_N6202_6202T040_2012_priloha.pdf 781.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics